Računovodstvo, revizija i financije 10/2015

Web izdanje 8,99
Primjena metode udjela za ulaganja u pridružena društva - računovodstvena i porezna rješenja
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstveno i porezno motrište komisijske prodaje u Hrvatskoj
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstveni postupak s povratnom naknadom za ambalažu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo sitnog inventara
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo trgovine rabljenim motornim vozilima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveni učinci reklasifikacije financijske imovine
Autori: Doc. dr. sc. Ivo MIJOČ
Dina LIOVIĆ , mag.oec.
Predstečajna nagodba - računovodstveno i porezno postupanje kod vjerovnika
Autori: Dr. sc. Vlasta ROŠKA , por. savj., ovl. rev. i ovl. rač.
Sonja BORTAS
Komunalna naknada i porez na dobitak
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – rujan 2015. u neprofitnom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Neprofitni putokaz s obzirom na aktivnosti
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Izaslani radnici iz drugih država u Hrvatsku - socijalni i porezni status
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvansudska nagodba i izvješćivanje putem obrasca JOPPD
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Dražen OPALIĆ
PDV na „inozemne usluge“ (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a za diplomatska i konzularna predstavništva
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Korištenje poreznom olakšicom za reinvestirani dobitak
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Trošarinsko postupanje s vinom
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2014. godine
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Kriteriji za izračun značajnosti u reviziji financijskih izvještaja
Autori: Dr. sc. Vlasta ROŠKA , por. savj., ovl. rev. i ovl. rač.
Branka GRABIĆ
MSFI 15 - Prihodi ostvareni po ugovorima s kupcima
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Porezna evazija, tržište kapitala i državne potpore
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Bankarske garancije
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.
Povjerenik u predstečajnoj nagodbi
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Obračunska plaćanja kod samostalnih djelatnosti
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Upravljanje carinskim kvotama
Autor: Tina PETER
Novosti u evidencijama radnog vremena
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Smanjenje plaće, naknada štete i tužba na utvrđenje
Ugovor o komisiji u praksi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Prijeboj (kompenzacija) u obveznim odnosima
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Odgovornost za štetu (prouzročenje štete)
Poduzetnik i menadžer
Autor: Dr. sc. Mitja JERAJ
Ugostiteljske aktivnosti amaterskih sportskih udruga
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.