RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Kontni plan - uvodnik glavnog urednika

rrif - 11.2015, str. 15

Financijsko i menadžersko računovodstvo proizvodnje (I. dio)

rrif - 11.2015, str. 19

Financiranje političkih stranaka s motrišta darovatelja

rrif - 11.2015, str. 27

Promidžba i reprezentacija u poreznom sustavu

rrif - 11.2015, str. 33

Računovodstveni tretman derivativne financijske imovine

rrif - 11.2015, str. 49

Primljeni računi i neosnovano primljeni novac

rrif - 11.2015, str. 62

Financiranje političkih stranaka s motrišta političkih stranaka

rrif - 11.2015, str. 64

Obdarivanje i osporeno porezno potraživanje

rrif - 11.2015, str. 72

Nova isplatna lista plaće i naknade plaće

rrif - 11.2015, str. 74

Novosti za neisplatitelje plaća

rrif - 11.2015, str. 85

Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž)

rrif - 11.2015, str. 93

Naknada plaće za vrijeme mobilizacije

rrif - 11.2015, str. 104

Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima putem obrasca OPZ-STAT-1

rrif - 11.2015, str. 113

Prodaja dobara na području drugih država članica EU-a i registriranje za potrebe PDV-a

rrif - 11.2015, str. 122

Oporezivanje usluga prijevoza dobara i putnika PDV-om

rrif - 11.2015, str. 127

Primitci ostvareni na nagradnim igrama i natječajima

rrif - 11.2015, str. 144

Profesionalni skepticizam revizora

rrif - 11.2015, str. 151

Može li se izvještaj o dobitku učiniti uporabljivijim

rrif - 11.2015, str. 157

OECD-ove mjere za sprječavanje poreznih evazija

rrif - 11.2015, str. 159

Prijava projekta za sredstva EU-a: „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“

rrif - 11.2015, str. 161

Izvješćivanje o nenaplaćenim potraživanjima i održanje solventnosti

rrif - 11.2015, str. 173

Dokumentarni akreditiv

rrif - 11.2015, str. 177

Paušalno oporezivanje obrtničke djelatnosti u 2016. i obveza podnošenja godišnjeg obrasca PO-SD za 2015. godinu

rrif - 11.2015, str. 184

Obavljanje druge djelatnosti uz radni odnos

rrif - 11.2015, str. 195

Novosti u Zakonu o zaštiti potrošača

rrif - 11.2015, str. 202

Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora kod prestanka radnog odnosa

rrif - 11.2015, str. 202

Konverzija i ništetnost ugovora o kreditu prema noveli Zakona o potrošačkom kreditiranju (prikaz rješenja)

rrif - 11.2015, str. 212

Prijenos poslovnog udjela: nasljeđivanje (pravno i porezno motrište)

rrif - 11.2015, str. 219

Zaštita naziva (tvrtke) trgovačkog društva

rrif - 11.2015, str. 223

Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka koje organiziraju dobrovoljna vatrogasna društva

rrif - 11.2015, str. 226

Izvještavanje JLP(R)S o dugoročnom zaduživanju te o danim jamstvima i suglasnostima

rrif - 11.2015, str. 229

Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave

rrif - 11.2015, str. 233

Javna nabava u uvjetima azilantske krize

rrif - 11.2015, str. 242

Financiranje programa i projekata udruga sredstvima iz javnih izvora isključivo putem javnih natječaja

rrif - 11.2015, str. 246

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 11.2015, str. 251

Novi propisi

rrif - 11.2015, str. 259

Stručne informacije

rrif - 11.2015, str. 263
Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)