Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Kontni plan - uvodnik glavnog urednika
rrif - 11.2015, str. 15
Financijsko i menadžersko računovodstvo proizvodnje (I. dio)
rrif - 11.2015, str. 19
Financiranje političkih stranaka s motrišta darovatelja
rrif - 11.2015, str. 27
Promidžba i reprezentacija u poreznom sustavu
rrif - 11.2015, str. 33
Računovodstveni tretman derivativne financijske imovine
rrif - 11.2015, str. 49
Primljeni računi i neosnovano primljeni novac
rrif - 11.2015, str. 62
Financiranje političkih stranaka s motrišta političkih stranaka
rrif - 11.2015, str. 64
Obdarivanje i osporeno porezno potraživanje
rrif - 11.2015, str. 72
Nova isplatna lista plaće i naknade plaće
rrif - 11.2015, str. 74
Novosti za neisplatitelje plaća
rrif - 11.2015, str. 85
Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž)
rrif - 11.2015, str. 93
Naknada plaće za vrijeme mobilizacije
rrif - 11.2015, str. 104
Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima putem obrasca OPZ-STAT-1
rrif - 11.2015, str. 113
Prodaja dobara na području drugih država članica EU-a i registriranje za potrebe PDV-a
rrif - 11.2015, str. 122
Oporezivanje usluga prijevoza dobara i putnika PDV-om
rrif - 11.2015, str. 127
Primitci ostvareni na nagradnim igrama i natječajima
rrif - 11.2015, str. 144
Profesionalni skepticizam revizora
rrif - 11.2015, str. 151
Može li se izvještaj o dobitku učiniti uporabljivijim
rrif - 11.2015, str. 157
OECD-ove mjere za sprječavanje poreznih evazija
rrif - 11.2015, str. 159
Prijava projekta za sredstva EU-a: „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“
rrif - 11.2015, str. 161
Izvješćivanje o nenaplaćenim potraživanjima i održanje solventnosti
rrif - 11.2015, str. 173
Dokumentarni akreditiv
rrif - 11.2015, str. 177
Paušalno oporezivanje obrtničke djelatnosti u 2016. i obveza podnošenja godišnjeg obrasca PO-SD za 2015. godinu
rrif - 11.2015, str. 184
Obavljanje druge djelatnosti uz radni odnos
rrif - 11.2015, str. 195
Novosti u Zakonu o zaštiti potrošača
rrif - 11.2015, str. 202
Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora kod prestanka radnog odnosa
rrif - 11.2015, str. 202
Konverzija i ništetnost ugovora o kreditu prema noveli Zakona o potrošačkom kreditiranju (prikaz rješenja)
rrif - 11.2015, str. 212
Prijenos poslovnog udjela: nasljeđivanje (pravno i porezno motrište)
rrif - 11.2015, str. 219
Zaštita naziva (tvrtke) trgovačkog društva
rrif - 11.2015, str. 223
Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka koje organiziraju dobrovoljna vatrogasna društva
rrif - 11.2015, str. 226
Izvještavanje JLP(R)S o dugoročnom zaduživanju te o danim jamstvima i suglasnostima
rrif - 11.2015, str. 229
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave
rrif - 11.2015, str. 233
Javna nabava u uvjetima azilantske krize
rrif - 11.2015, str. 242
Financiranje programa i projekata udruga sredstvima iz javnih izvora isključivo putem javnih natječaja
rrif - 11.2015, str. 246
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 11.2015, str. 251
Novi propisi
rrif - 11.2015, str. 259
Stručne informacije
rrif - 11.2015, str. 263