Računovodstvo, revizija i financije 11/2015

Web izdanje 8,99
Kontni plan - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Financijsko i menadžersko računovodstvo proizvodnje (I. dio)
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Financiranje političkih stranaka s motrišta darovatelja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Promidžba i reprezentacija u poreznom sustavu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstveni tretman derivativne financijske imovine
Autori: Doc. dr. sc. Ivo MIJOČ
Dina LIOVIĆ , mag.oec.
Primljeni računi i neosnovano primljeni novac
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Financiranje političkih stranaka s motrišta političkih stranaka
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Obdarivanje i osporeno porezno potraživanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Nova isplatna lista plaće i naknade plaće
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti za neisplatitelje plaća
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Naknada plaće za vrijeme mobilizacije
Autor: Dražen OPALIĆ
Izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima putem obrasca OPZ-STAT-1
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Prodaja dobara na području drugih država članica EU-a i registriranje za potrebe PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Oporezivanje usluga prijevoza dobara i putnika PDV-om
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Primitci ostvareni na nagradnim igrama i natječajima
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Profesionalni skepticizam revizora
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Može li se izvještaj o dobitku učiniti uporabljivijim
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
OECD-ove mjere za sprječavanje poreznih evazija
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Prijava projekta za sredstva EU-a: „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“
Autor: Mr. sc. Jasminka KESER , dipl. oec.
Izvješćivanje o nenaplaćenim potraživanjima i održanje solventnosti
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Dokumentarni akreditiv
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.
Paušalno oporezivanje obrtničke djelatnosti u 2016. i obveza podnošenja godišnjeg obrasca PO-SD za 2015. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Obavljanje druge djelatnosti uz radni odnos
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u Zakonu o zaštiti potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora kod prestanka radnog odnosa
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Konverzija i ništetnost ugovora o kreditu prema noveli Zakona o potrošačkom kreditiranju (prikaz rješenja)
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Prijenos poslovnog udjela: nasljeđivanje (pravno i porezno motrište)
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Zaštita naziva (tvrtke) trgovačkog društva
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka koje organiziraju dobrovoljna vatrogasna društva
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Izvještavanje JLP(R)S o dugoročnom zaduživanju te o danim jamstvima i suglasnostima
Autori: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Stjepn Jusup, oec.
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Javna nabava u uvjetima azilantske krize
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Financiranje programa i projekata udruga sredstvima iz javnih izvora isključivo putem javnih natječaja
Autor: Vesna LENDIĆ KASALO , dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.