Računovodstvo, revizija i financije 12/2015

Web izdanje 8,99
Financijsko i menadžersko računovodstvo proizvodnje (II. dio)
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Nabava osobnih automobila u tuzemstvu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Vrijednosno usklađenje i otpisi potraživanja od kupaca
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvještavanje o nefinancijskim informacijama prema novom Zakonu o računovodstvu i Direktivi 2014/95/EU
Autor: Mr. sc. Nikolina VUKIĆ , dipl.oec.
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2015.
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Vodna naknada i naplata općeg prihoda
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Vrednovanje imovine i nerecipročni prihodi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Darivanje za blagdane u 2015.
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun poreza iz plaće za 2015. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Obvezne nagrade učenicima na praksi
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ulaganje u dugotrajnu imovinu i zadržavanje zaposlenika kao uvjet za reinvestiranje
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Posebnosti sastavljanja obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2015. za dobitaše i dohodaše
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Kriteriji za ulazak i izlazak poreznih obveznika iz sustava PDV-a u 2016.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2016. godini
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Podnošenje prijedloga za sklapanje porezne nagodbe za novoutvrđene obveze u poreznom nadzoru
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Nagrada i naknada troškova poreznog zastupnika po službenoj dužnosti
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.
Varijabilna plaćanja za imovinu kupljenu i plaćenu koncesionaru po ugovoru o koncesiji usluga
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Europski fiskalni odbor i poticaji za poljoprivredu
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Nema više otkupa otpada za gotovinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Osobni stečaj – zakonsko uređenje
Autori: Jasna VUK, dipl. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Aktualnosti uz statističko izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Promjena sustava oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Obveze PDV-a pri prijelazu „dohodaša“ u „dobitaša“ i obrnuto u 2016.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Minimalni tehnički uvjeti u trgovini na malo
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Savjetovanje s radničkim vijećem, računanje zastare i ovršna isprava
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Javno obećanje nagrade
Autor: Martinija MALIĆ , dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.