Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Financijsko i menadžersko računovodstvo proizvodnje (II. dio)
rrif - 12.2015, str. 19
Nabava osobnih automobila u tuzemstvu
rrif - 12.2015, str. 26
Vrijednosno usklađenje i otpisi potraživanja od kupaca
rrif - 12.2015, str. 34
Izvještavanje o nefinancijskim informacijama prema novom Zakonu o računovodstvu i Direktivi 2014/95/EU
rrif - 12.2015, str. 46
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2015.
rrif - 12.2015, str. 51
Vodna naknada i naplata općeg prihoda
rrif - 12.2015, str. 103
Vrednovanje imovine i nerecipročni prihodi
rrif - 12.2015, str. 105
Darivanje za blagdane u 2015.
rrif - 12.2015, str. 108
Godišnji obračun poreza iz plaće za 2015. godinu
rrif - 12.2015, str. 118
Obvezne nagrade učenicima na praksi
rrif - 12.2015, str. 135
Ulaganje u dugotrajnu imovinu i zadržavanje zaposlenika kao uvjet za reinvestiranje
rrif - 12.2015, str. 143
Posebnosti sastavljanja obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2015. za dobitaše i dohodaše
rrif - 12.2015, str. 145
Kriteriji za ulazak i izlazak poreznih obveznika iz sustava PDV-a u 2016.
rrif - 12.2015, str. 162
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2016. godini
rrif - 12.2015, str. 180
Podnošenje prijedloga za sklapanje porezne nagodbe za novoutvrđene obveze u poreznom nadzoru
rrif - 12.2015, str. 189
Nagrada i naknada troškova poreznog zastupnika po službenoj dužnosti
rrif - 12.2015, str. 198
Varijabilna plaćanja za imovinu kupljenu i plaćenu koncesionaru po ugovoru o koncesiji usluga
rrif - 12.2015, str. 201
Europski fiskalni odbor i poticaji za poljoprivredu
rrif - 12.2015, str. 202
Nema više otkupa otpada za gotovinu
rrif - 12.2015, str. 204
Osobni stečaj – zakonsko uređenje
rrif - 12.2015, str. 206
Aktualnosti uz statističko izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
rrif - 12.2015, str. 213
Promjena sustava oporezivanja s dohotka na dobitak
rrif - 12.2015, str. 221
Obveze PDV-a pri prijelazu „dohodaša“ u „dobitaša“ i obrnuto u 2016.
rrif - 12.2015, str. 229
Minimalni tehnički uvjeti u trgovini na malo
rrif - 12.2015, str. 234
Savjetovanje s radničkim vijećem, računanje zastare i ovršna isprava
rrif - 12.2015, str. 242
Javno obećanje nagrade
rrif - 12.2015, str. 244
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 12.2015, str. 249
Novi propisi
rrif - 12.2015, str. 257
Stručne informacije
rrif - 12.2015, str. 259