Računovodstvo, revizija i financije 2/2015

Web izdanje 8,99
Zakon i pravda - uvodnik urednika
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Nove kvote zapošljavanja osoba s invalidnošću i način plaćanja naknade
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Obveza PDV-a za porezne obveznike „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2015. godine
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Oporezivanje isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta od 1. siječnja 2015.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Uvedena je još jedna mjera poticanja zapošljavanja (Zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2014. u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u ugostiteljstvu za 2014. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2014. godinu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2014. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnja financijska izvješća poduzetnika u cestovnom prometu za 2014. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2014. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2014. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2014. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Godišnje izvješće za 2014. godinu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Nezapošljavanje osoba s invalidnošću i službeni put
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Službeni put i JOPPD kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Minimalna plaća za 2015. godinu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ovrha na plaći - novosti u 2015. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Novi izgled JOPPD-a
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Prikazivanje putnih troškova u JOPPD-u u 2015. godini
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Konačni obračun PDV-a kod poduzetnika za 2014.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Prijava poreza na dohodak građana za 2014. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Što je novo u oporezivanju dohotka u 2015. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2014. godinu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porez po tonaži za pomorske djelatnosti umjesto poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Utvrđivanje činjenica u poreznom postupku i poziv u službene prostorije
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Financijske vijesti iz zemalja EU-a
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Od početka 2015. na snazi je nova stopa zatezne kamate između poduzetnika
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zakon o komunalnom gospodarstvu – novosti
Autor: Dr. sc. Goran VOJKOVIĆ, dipl. iur.
Posebni oblici prodaje u trgovini
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Dječji doplatak za 2015. godinu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Naknada štete i stranke kolektivnog ugovora
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Knjigovodstveni sažetak neprofitnog računovodstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Novi Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.