Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Zakon i pravda - uvodnik urednika
rrif - 2.2015, str. 15
Nove kvote zapošljavanja osoba s invalidnošću i način plaćanja naknade
rrif - 2.2015, str. 19
Obveza PDV-a za porezne obveznike „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama od 1. siječnja 2015. godine
rrif - 2.2015, str. 24
Oporezivanje isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta od 1. siječnja 2015.
rrif - 2.2015, str. 42
Uvedena je još jedna mjera poticanja zapošljavanja (Zapošljavanje osoba mlađih od 30 godina)
rrif - 2.2015, str. 52
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2014. u trgovačkoj djelatnosti
rrif - 2.2015, str. 55
Posebnosti godišnjeg obračuna u ugostiteljstvu za 2014. godinu
rrif - 2.2015, str. 64
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2014. godinu
rrif - 2.2015, str. 76
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2014. godinu
rrif - 2.2015, str. 86
Godišnja financijska izvješća poduzetnika u cestovnom prometu za 2014. godinu
rrif - 2.2015, str. 97
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2014. godinu
rrif - 2.2015, str. 115
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2014. godinu
rrif - 2.2015, str. 125
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2014. godinu
rrif - 2.2015, str. 135
Godišnje izvješće za 2014. godinu
rrif - 2.2015, str. 144
Nezapošljavanje osoba s invalidnošću i službeni put
rrif - 2.2015, str. 151
Službeni put i JOPPD kod neprofitnih organizacija
rrif - 2.2015, str. 153
Minimalna plaća za 2015. godinu
rrif - 2.2015, str. 157
Ovrha na plaći - novosti u 2015. godini
rrif - 2.2015, str. 160
Novi izgled JOPPD-a
rrif - 2.2015, str. 168
Prikazivanje putnih troškova u JOPPD-u u 2015. godini
rrif - 2.2015, str. 171
Konačni obračun PDV-a kod poduzetnika za 2014.
rrif - 2.2015, str. 178
Plaćanje članarine HGK u 2015.
rrif - 2.2015, str. 196
Prijava poreza na dohodak građana za 2014. godinu
rrif - 2.2015, str. 197
Što je novo u oporezivanju dohotka u 2015. godini
rrif - 2.2015, str. 216
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2014. godinu
rrif - 2.2015, str. 220
Porez po tonaži za pomorske djelatnosti umjesto poreza na dobitak
rrif - 2.2015, str. 231
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit
rrif - 2.2015, str. 235
Utvrđivanje činjenica u poreznom postupku i poziv u službene prostorije
rrif - 2.2015, str. 239
Financijske vijesti iz zemalja EU-a
rrif - 2.2015, str. 244
Od početka 2015. na snazi je nova stopa zatezne kamate između poduzetnika
rrif - 2.2015, str. 246
Godišnja prijava o prihodima i rashodima od razmjene usluga s inozemstvom
rrif - 2.2015, str. 249
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
rrif - 2.2015, str. 253
Zakon o komunalnom gospodarstvu – novosti
rrif - 2.2015, str. 258
Posebni oblici prodaje u trgovini
rrif - 2.2015, str. 259
Dječji doplatak za 2015. godinu
rrif - 2.2015, str. 267
Naknada štete i stranke kolektivnog ugovora
rrif - 2.2015, str. 276
Knjigovodstveni sažetak neprofitnog računovodstva
rrif - 2.2015, str. 279
Novi Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
rrif - 2.2015, str. 283
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 2.2015, str. 286
Novi propisi
rrif - 2.2015, str. 294
Novosti iz RRiF Visoke škole
rrif - 2.2015, str. 301
Stručne informacije
rrif - 2.2015, str. 303