Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Elementi novog obrasca PDV - VIII. - Ostali podatci i novi obrasci od 1. siječnja 2015.
rrif - 3.2015, str. 16
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2014.
rrif - 3.2015, str. 21
Predaja u FINA-u godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu
rrif - 3.2015, str. 37
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2014. godinu
rrif - 3.2015, str. 44
Knjiženje poreza na dobitak – odgođeni porez
rrif - 3.2015, str. 55
Računovodstvo rabljenog materijala i otpada
rrif - 3.2015, str. 67
Ispunjavanje regulatornih zahtjeva investicijskih društava
rrif - 3.2015, str. 80
Financijski lizing
rrif - 3.2015, str. 82
Knjigovodstvena evidencija oporezivanja dobitka kod neprofitnih organizacija
rrif - 3.2015, str. 84
Dugotrajna nefinancijska imovina i povrat neutrošene donacije
rrif - 3.2015, str. 89
Poticanje zapošljavanja
rrif - 3.2015, str. 92
Ispravak pogrešaka iskazanih u JOPPD-u
rrif - 3.2015, str. 97
Isplata terenskog dodatka u 2015. godini
rrif - 3.2015, str. 107
Plaće po sudskoj presudi
rrif - 3.2015, str. 115
Zatezne kamate za doprinos za II. stup na obrascu JOPPD
rrif - 3.2015, str. 138
Promjene u prijavi radnika na mirovinsko osiguranje
rrif - 3.2015, str. 141
Troškovi službenog putovanja – novo uređenje u JOPPD-u
rrif - 3.2015, str. 147
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Mađarskoj
rrif - 3.2015, str. 150
Ostvarivanje olakšica poreza na dobitak na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara
rrif - 3.2015, str. 158
Oporezivanje kamata na štednju od 1. siječnja 2015. godine
rrif - 3.2015, str. 165
Stope PDV-a u EU-u na dan 1. siječnja 2015.
rrif - 3.2015, str. 170
Uloga i odgovornosti revizora u detektiranju prijevarnoga financijskog izvještavanja
rrif - 3.2015, str. 177
Obveznice EU-a i minimalna plaća za vozače u Njemačkoj
rrif - 3.2015, str. 185
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i neke pravne osobe
rrif - 3.2015, str. 187
Novosti pri korištenju stranim sredstvima plaćanja u RH
rrif - 3.2015, str. 190
Postupci obrade godišnje porezne prijave obrtnika u Poreznoj upravi za 2014. godinu
rrif - 3.2015, str. 192
Antidampinške carine
rrif - 3.2015, str. 198
Osvrt na Novi Carinski zakonik Unije i početak njegove primjene
rrif - 3.2015, str. 205
Ustup radnika
rrif - 3.2015, str. 210
Osobno uvjetovani otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
rrif - 3.2015, str. 215
Pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja
rrif - 3.2015, str. 217
Obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu od strane neprofitnih pravnih osoba
rrif - 3.2015, str. 225
Novi propisi
rrif - 3.2015, str. 232
Gospodarska kretanja u RH i EU-u u IV. tromjesečju 2014.
rrif - 3.2015, str. 236
Stručne informacije
rrif - 3.2015, str. 243