Računovodstvo, revizija i financije 3/2015

Web izdanje 8,99
Elementi novog obrasca PDV - VIII. - Ostali podatci i novi obrasci od 1. siječnja 2015.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2014.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Predaja u FINA-u godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2014. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Knjiženje poreza na dobitak – odgođeni porez
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo rabljenog materijala i otpada
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Ispunjavanje regulatornih zahtjeva investicijskih društava
Autor: Mr. sc. Mijo JOZIĆ
Financijski lizing
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Knjigovodstvena evidencija oporezivanja dobitka kod neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dugotrajna nefinancijska imovina i povrat neutrošene donacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Poticanje zapošljavanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ispravak pogrešaka iskazanih u JOPPD-u
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Isplata terenskog dodatka u 2015. godini
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaće po sudskoj presudi
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Dražen OPALIĆ
Zatezne kamate za doprinos za II. stup na obrascu JOPPD
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Promjene u prijavi radnika na mirovinsko osiguranje
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Troškovi službenog putovanja – novo uređenje u JOPPD-u
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Mađarskoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Ostvarivanje olakšica poreza na dobitak na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Oporezivanje kamata na štednju od 1. siječnja 2015. godine
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Dražen OPALIĆ
Stope PDV-a u EU-u na dan 1. siječnja 2015.
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Uloga i odgovornosti revizora u detektiranju prijevarnoga financijskog izvještavanja
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Obveznice EU-a i minimalna plaća za vozače u Njemačkoj
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i neke pravne osobe
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Novosti pri korištenju stranim sredstvima plaćanja u RH
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Postupci obrade godišnje porezne prijave obrtnika u Poreznoj upravi za 2014. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Antidampinške carine
Autor: Tina PETER
Osvrt na Novi Carinski zakonik Unije i početak njegove primjene
Autor: Mr. sc. Bosiljko ZLOPAŠA
Ustup radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Osobno uvjetovani otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Pobijanje pravnih radnji dužnika izvan stečaja
Autori: Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Dr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu od strane neprofitnih pravnih osoba
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u u IV. tromjesečju 2014.
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.