Računovodstvo, revizija i financije 4/2015

Web izdanje 8,99
Tuđi novac - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Prihodi od reinvestiranog dobitka ovisnih i povezanih društava
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstveni i porezni položaj vozila kategorije N1
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Procjena fer vrijednosti instrumenata glavnice poduzeća koja ne kotiraju
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.
Računovodstveno praćenje procesa proizvodnje kod obveznika primjene proračunskog računovodstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dugotrajna nefinancijska imovina i zamjena stvari
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene u uspostavljanju prijavno-odjavnih podataka u mirovinskom osiguranju
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.
„MOSS“ - posebni postupci oporezivanja PDV-om
Autori: Renata Kalčić, dipl. oec.
Ana PAVLETIĆ, dipl. oec.
Utvrđivanje obveze PDV-a od 1. siječnja 2015. za „dobitaše“ prema izdanim računima
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Registracija trošarinskih obveznika
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Zaprimanje obrasca PD za 2014. u Poreznoj upravi i povrat preplaćenog poreza na dobitak
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Transferne cijene i nematerijalna imovina
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.
Utjecaj uporabe računalnih tehnologija na proces revizije i rad revizora
Autori: Doc. dr. sc. Ivo MIJOČ
Dražen IBRIKS
Povelja i strateški plan interne revizije
Autor: Ivan OSTOJIĆ , dipl. oec. i ovl. int. rev.
Prekomjerni deficit i niži PDV
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Davanje zajmova uz kamatu i porez na kamatu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Prisilna naplata tražbine prodajom nekretnine u ovršnom postupku
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Naplata zadužnice – aktualnosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Porezni i socijalni status umjetnika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Djelatnost stalnih sudskih tumača
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prodaja robe na daljinu i izvan poslovnih prostorija trgovca
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Obvezno zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita stranaca u RH
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.
Dopunski rad radnika kod drugog poslodavca
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Digitalizacija poslovanja
Autori: Neven MILIČEVIĆ
Sanela AGAČEVIĆ , dip. oec.
Novi sustav izvještavanja u neprofitnom računovodstvu za 2015. godinu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Tromjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Izrada strateških planova za razdoblje 2016. - 2018.
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Odgovori na pitanja iz područja javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.