Računovodstvo, revizija i financije 5/2015

Web izdanje 8,99
Struka - Uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Novosti u računovodstvu izgradnje građevina
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Čuvanje poslovne dokumentacije nastale u 2014. godini
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Kreativno računovodstvo i utjecaj na poreze
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Financijski instrumenti: Očekivani kreditni gubitci
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.
Darivanje dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Jednostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Paulina BELANČIĆ , bacc. oec.
Oročenje novca i nesigurna potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za doprinos za mirovinsko osiguranje
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Specifikacija nepovezanih uplata (SNU) - nova aplikacija ePorezne
Autor: Zrinka DAMJANOVIĆ NOVAK , upr. prav.
Oporezivanje usluge smještaja, ugostiteljske usluge i posebni postupak oporezivanja putničkih agencija
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Carinski postupak 42 s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Plaćanje dospjeloga poreznoga duga sklapanjem upravnog ugovora
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Obvezujuća mišljenja Porezne uprave i druge dopune OPZ-a
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Proces izvještavanja o rezultatima provedene interne revizije
Autor: Doc. dr. sc. Ivo MIJOČ
Revizorovo priopćavanje nedostataka u internim kontrolama
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Porezna konkurencija i transparentnost
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Nova pravila za sponzorstva i donacije trgovačkih društava u javnom vlasništvu
Autor: Dr. sc. Igor VIDAČAK
Kompenzacijske carine
Autor: Tina PETER
Evidencije o radnicima – bitna pitanja u svjetlu novog Pravilnika
Autor: Vlatka KOVAČ, dipl. iur.
Europski parnični i ovršni postupci
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Registar udruga
Autor: Jagoda BOTIČKI , dipl. iur.
Financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz javnih sredstava
Autor: Dr. sc. Igor VIDAČAK
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.