Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Struka - Uvodnik glavnog urednika
rrif - 5.2015, str. 15
Novosti u računovodstvu izgradnje građevina
rrif - 5.2015, str. 19
Čuvanje poslovne dokumentacije nastale u 2014. godini
rrif - 5.2015, str. 23
Kreativno računovodstvo i utjecaj na poreze
rrif - 5.2015, str. 26
Financijski instrumenti: Očekivani kreditni gubitci
rrif - 5.2015, str. 33
Darivanje dugotrajne nefinancijske imovine
rrif - 5.2015, str. 37
Jednostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva
rrif - 5.2015, str. 39
Oročenje novca i nesigurna potraživanja
rrif - 5.2015, str. 48
Primjena najviše mjesečne i najviše godišnje osnovice za doprinos za mirovinsko osiguranje
rrif - 5.2015, str. 49
Specifikacija nepovezanih uplata (SNU) - nova aplikacija ePorezne
rrif - 5.2015, str. 59
Oporezivanje usluge smještaja, ugostiteljske usluge i posebni postupak oporezivanja putničkih agencija
rrif - 5.2015, str. 67
Carinski postupak 42 s motrišta PDV-a
rrif - 5.2015, str. 90
Plaćanje dospjeloga poreznoga duga sklapanjem upravnog ugovora
rrif - 5.2015, str. 100
Obvezujuća mišljenja Porezne uprave i druge dopune OPZ-a
rrif - 5.2015, str. 107
Proces izvještavanja o rezultatima provedene interne revizije
rrif - 5.2015, str. 112
Revizorovo priopćavanje nedostataka u internim kontrolama
rrif - 5.2015, str. 119
Porezna konkurencija i transparentnost
rrif - 5.2015, str. 126
Nova pravila za sponzorstva i donacije trgovačkih društava u javnom vlasništvu
rrif - 5.2015, str. 127
Kompenzacijske carine
rrif - 5.2015, str. 129
Evidencije o radnicima – bitna pitanja u svjetlu novog Pravilnika
rrif - 5.2015, str. 135
Europski parnični i ovršni postupci
rrif - 5.2015, str. 141
Registar udruga
rrif - 5.2015, str. 152
Financiranje udruga i drugih neprofitnih organizacija iz javnih sredstava
rrif - 5.2015, str. 155
Novi propisi
rrif - 5.2015, str. 160
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 5.2015, str. 164
Stručne informacije
rrif - 5.2015, str. 170