Računovodstvo, revizija i financije 6/2015

Web izdanje 8,99
Strah od uspjeha - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Dostava godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu za 2014. godinu
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Računovodstveni i porezni položaj elektronički obavljenih usluga
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Konsolidacija financijskih izvješća
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Unaprjeđenje računovodstva u Hrvatskoj
Autori: Marko HORVAT , inf.
Ivan PETARČIĆ, bacc. oec.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Zamjena stvari
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Prodaja dugotrajne imovine i povrat primljenog dara
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Pravo radnika na povećanu plaću
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Nova isplatna lista plaće i naknade plaće
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Knjigovodstvene i porezne evidencije naknade za bolovanje zbog ozljede na radu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje iznajmljivača - paušalista
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Načela i postupci upravljanja kvalitetom revizijskih procesa u eksternoj reviziji
Autori: Doc. dr. sc. Ivo MIJOČ
Mr. sc. Lidija Pernar
Dražen DANIĆ , mr. sc.
Revizija Okvira MSFI-ja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Tajni porezni dogovori
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Prijava projekta uslužnih djelatnosti u poduzetnički impuls 2015.
Autor: Mr. sc. Jasminka KESER , dipl. oec.
Izmjene zakonske regulative o statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Pregled izmjena u vezi s izvješćivanjem kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Neka motrišta deviznog poslovanja u turizmu
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Valuta isplate dnevnica za službena putovanja u inozemstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Zapošljavanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Predujam poreza na dohodak obrtnika u 2015. i podnošenje zahtjeva za izmjenom predujma
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Označavanje pekarskih proizvoda
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sezonsko zapošljavanje u svjetlu novog Zakona o radu
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Godišnji odmor – aktualnosti u 2015.
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Izvanredni otkaz i otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Stjecanje bez osnove
Autor: Martinija MALIĆ , dipl. iur.
„Osoba na radu“ kao subjekt zaštite na radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Javna nabava – primjeri iz prakse
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Rezultati poslovanja poduzetnika u 2014. godini
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.