Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Dostava godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu za 2014. godinu
rrif - 6.2015, str. 19
Računovodstveni i porezni položaj elektronički obavljenih usluga
rrif - 6.2015, str. 24
Konsolidacija financijskih izvješća
rrif - 6.2015, str. 38
Unaprjeđenje računovodstva u Hrvatskoj
rrif - 6.2015, str. 52
Zamjena stvari
rrif - 6.2015, str. 69
Prodaja dugotrajne imovine i povrat primljenog dara
rrif - 6.2015, str. 71
Pravo radnika na povećanu plaću
rrif - 6.2015, str. 72
Nova isplatna lista plaće i naknade plaće
rrif - 6.2015, str. 77
Knjigovodstvene i porezne evidencije naknade za bolovanje zbog ozljede na radu
rrif - 6.2015, str. 89
Oporezivanje iznajmljivača - paušalista
rrif - 6.2015, str. 98
Kretanje trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine
rrif - 6.2015, str. 115
Načela i postupci upravljanja kvalitetom revizijskih procesa u eksternoj reviziji
rrif - 6.2015, str. 126
Revizija Okvira MSFI-ja
rrif - 6.2015, str. 131
Tajni porezni dogovori
rrif - 6.2015, str. 133
Prijava projekta uslužnih djelatnosti u poduzetnički impuls 2015.
rrif - 6.2015, str. 135
Izmjene zakonske regulative o statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom
rrif - 6.2015, str. 146
Pregled izmjena u vezi s izvješćivanjem kreditnih i depozitnih poslova s inozemstvom
rrif - 6.2015, str. 150
Neka motrišta deviznog poslovanja u turizmu
rrif - 6.2015, str. 154
Valuta isplate dnevnica za službena putovanja u inozemstvo
rrif - 6.2015, str. 156
Zapošljavanje osoba na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
rrif - 6.2015, str. 159
Predujam poreza na dohodak obrtnika u 2015. i podnošenje zahtjeva za izmjenom predujma
rrif - 6.2015, str. 164
Označavanje pekarskih proizvoda
rrif - 6.2015, str. 171
Sezonsko zapošljavanje u svjetlu novog Zakona o radu
rrif - 6.2015, str. 179
Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad
rrif - 6.2015, str. 187
Godišnji odmor – aktualnosti u 2015.
rrif - 6.2015, str. 191
Izvanredni otkaz i otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora
rrif - 6.2015, str. 195
Stjecanje bez osnove
rrif - 6.2015, str. 198
„Osoba na radu“ kao subjekt zaštite na radu
rrif - 6.2015, str. 200
Javna nabava – primjeri iz prakse
rrif - 6.2015, str. 202
Rezultati poslovanja poduzetnika u 2014. godini
rrif - 6.2015, str. 208
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 6.2015, str. 218
Stručne informacije
rrif - 6.2015, str. 225
Novi propisi
rrif - 6.2015, str. 227