Računovodstvo, revizija i financije 7/2015

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Ulaganje u dugotrajnu imovinu kao uvjet za reinvestiranje dobitka tijekom 2015. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Isplata dividendi i udjela u dobitku fizičkim osobama
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Primjena modela ciljnih troškova u analizi upravljanja troškovima
Autor: Dr. sc. Katarina KOTNIK GALIĆ
Robni zajam i financijska imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za 2015. godinu
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Operativni i financijski lizing
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Primjena najniže osnovice za obračun doprinosa za osiguranike u radnom odnosu
Autor: Dražen OPALIĆ
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaće radnika u diplomatskim i konzularnim predstavništvima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Statistička izvješća o činjenicama bitnim za oporezivanje - OPZ-STAT-1
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
J. d.o.o. te društva u likvidaciji i stečaju ne plaćaju članarinu HGK-u
Isplata kamata fizičkim osobama i JOPPD
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Francuskoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Ustupanje prava na povrat poreza sklapanjem ugovora o ustupu ili cesiji
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Kretanje trošarinskih proizvoda s plaćenom trošarinom između država članica Europske unije
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku iz inozemstva
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obvezujuća mišljenja, ispravak prijave i porezna nagodba
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Uloga revizora u procesu financijskog due diligencea
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Izmjene standarda za mala i srednje velika poduzeća
Autor: Dr. sc. Josipa MRŠA
Zapošljavanje u EU-u i sanacija banaka
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Nova visina zateznih i ugovornih kamata
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Devizna blagajna
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Reprezentacija i promidžba kod obrtnika – obveznika poreza na dohodak
Autor: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sigurnost i označavanje igračaka
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Privremeno sezonsko zapošljavanje izvan mjesta prebivališta
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Usmeni otkaz i upozorenje prije otkaza te smanjenje plaće
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Pitanja i odgovori: isplatna lista i evidencije u području rada
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Zastara u obveznom pravu – najvažnija pitanja iz prakse
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Ugovori o zakupu
Autor: Anamarija LIVAJA , mag. iur.
Organiziranje i provedba volontiranja
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.