Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Donesen je novi Zakon o računovodstvu
rrif - 8.2015, str. 11
Smanjenje vrijednosti imovine, revalorizacija i odgođeni porezi
rrif - 8.2015, str. 19
Operativni leasing motornih vozila
rrif - 8.2015, str. 32
Računovodstveno praćenje vlastite i tuđe ambalaže
rrif - 8.2015, str. 41
Prijenos stvari i izrada imovine
rrif - 8.2015, str. 50
Brisanje nekih ustanova iz registra neprofitnih organizacija
rrif - 8.2015, str. 51
Naknade troškova volonterima
rrif - 8.2015, str. 55
Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine i financijska imovina
rrif - 8.2015, str. 61
Troškovi prijevoza na posao i s posla
rrif - 8.2015, str. 62
Prijevoz s posla i na posao u isplatnoj listi, JOPPD-u i na nalozima za plaćanje
rrif - 8.2015, str. 70
Porezni položaj drugog dohotka primljenog iz inozemstva
rrif - 8.2015, str. 78
Utvrđivanje godišnjeg poreza na cestovna motorna vozila i plovila za pravne i fizičke osobe
rrif - 8.2015, str. 87
Izmjene u sustavu obračuna poreza po tonaži broda
rrif - 8.2015, str. 93
Oporezivanje usluga iznajmljivača stranaca u vlastitim nekretninama u RH
rrif - 8.2015, str. 98
Oporezivanje rada od kuće - rad na izdvojenom mjestu rada
rrif - 8.2015, str. 105
Određivanje značajnosti kod revizije financijskih izvještaja
rrif - 8.2015, str. 109
Kvalitativno obilježje opreza u prezentiranju financijskih izvještaja
rrif - 8.2015, str. 119
Nadzor računovođa i pravnih savjetnika
rrif - 8.2015, str. 119
Prikaz novoga Stečajnog zakona
rrif - 8.2015, str. 121
Izabrani financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika prema djelatnostima
rrif - 8.2015, str. 131
Naknade za bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja
rrif - 8.2015, str. 139
Novosti u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti
rrif - 8.2015, str. 144
Mirovinsko osiguranje pomoraca
rrif - 8.2015, str. 154
Radni sporovi – sudska praksa Vrhovnog suda RH
rrif - 8.2015, str. 162
Poslovodstvo bez naloga
rrif - 8.2015, str. 165
Prodaja i prijenos poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću
rrif - 8.2015, str. 169
Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i ponuda u javnoj nabavi
rrif - 8.2015, str. 176
Gospodarska kretanja u RH i EU-u do 30. lipnja 2015.
rrif - 8.2015, str. 184
Novi propisi
rrif - 8.2015, str. 189
Stručne informacije
rrif - 8.2015, str. 193