Računovodstvo, revizija i financije 8/2015

Web izdanje 8,99
Za čiji račun konto na računu - uvodnik urednika
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Donesen je novi Zakon o računovodstvu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Smanjenje vrijednosti imovine, revalorizacija i odgođeni porezi
Autor: Dr. sc. Vinko BELAK
Operativni leasing motornih vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno praćenje vlastite i tuđe ambalaže
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijenos stvari i izrada imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Brisanje nekih ustanova iz registra neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Naknade troškova volonterima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Prodaja dugotrajne nefinancijske imovine i financijska imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Troškovi prijevoza na posao i s posla
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijevoz s posla i na posao u isplatnoj listi, JOPPD-u i na nalozima za plaćanje
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Porezni položaj drugog dohotka primljenog iz inozemstva
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Utvrđivanje godišnjeg poreza na cestovna motorna vozila i plovila za pravne i fizičke osobe
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Izmjene u sustavu obračuna poreza po tonaži broda
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Oporezivanje usluga iznajmljivača stranaca u vlastitim nekretninama u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Oporezivanje rada od kuće - rad na izdvojenom mjestu rada
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Određivanje značajnosti kod revizije financijskih izvještaja
Autor: Doc. dr. sc. Ivo MIJOČ
Kvalitativno obilježje opreza u prezentiranju financijskih izvještaja
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.
Nadzor računovođa i pravnih savjetnika
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Prikaz novoga Stečajnog zakona
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Izabrani financijski pokazatelji poslovanja poduzetnika prema djelatnostima
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Naknade za bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Mirovinsko osiguranje pomoraca
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Radni sporovi – sudska praksa Vrhovnog suda RH
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Poslovodstvo bez naloga
Autor: Martinija MALIĆ , dipl. iur.
Prodaja i prijenos poslovnog udjela u društvu s ograničenom odgovornošću
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata i ponuda u javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u do 30. lipnja 2015.
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.