Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Popusti s poreznog i računovodstvenog motrišta
rrif - 9.2015, str. 17
Porezno nepriznati rashodi amortizacije za imovinu kojom se ne obavlja djelatnost
rrif - 9.2015, str. 25
Računovodstveno i porezno evidentiranje učinaka predstečajne nagodbe kod dužnika
rrif - 9.2015, str. 29
Objavljeni su izmijenjeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja
rrif - 9.2015, str. 37
Izbor revizora za 2015. godinu
rrif - 9.2015, str. 43
Kartično posredovanje i gubitak trgovačkog društva
rrif - 9.2015, str. 48
Donos obveze PDV-a i ino-porez po odbitku
rrif - 9.2015, str. 49
Novosti u obavljanju ugostiteljske djelatnosti kod neprofitnih pravnih osoba
rrif - 9.2015, str. 51
Plaće radnika u slučaju stečaja i blokade računa poslodavca
rrif - 9.2015, str. 56
Obračun plaće i ostale posebnosti kod osoba s invalidnošću
rrif - 9.2015, str. 65
Povrat preplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje (obrazac GOD-DOP)
rrif - 9.2015, str. 74
Porezni položaj jubilarnih nagrada
rrif - 9.2015, str. 79
Zapošljavanje kod poslodavaca sa sjedištem u drugoj državi EU-a
rrif - 9.2015, str. 85
PDV na „inozemne usluge” (I. dio)
rrif - 9.2015, str. 95
Oslobođenje od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU-a te međunarodne organizacije
rrif - 9.2015, str. 109
Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi
rrif - 9.2015, str. 115
Porezni položaj dohotka od kapitala
rrif - 9.2015, str. 122
Oporezivanje odvjetnika i javnih bilježnika obveznika poreza na dohodak
rrif - 9.2015, str. 133
RRiF-ovi savjeti
rrif - 9.2015, str. 150
Utjecaj elektroničke trgovine na reviziju financijskih izvještaja
rrif - 9.2015, str. 155
Zaštitne mjere u EU-u
rrif - 9.2015, str. 161
Zatezne kamate od 1. kolovoza 2015. godine
rrif - 9.2015, str. 163
Pregled statističkih istraživanja za potrebe HNB-a
rrif - 9.2015, str. 167
Samostalna djelatnost u sustavu PDV-a
rrif - 9.2015, str. 174
Prijenos gospodarske cjeline - obrta „dobitaša” u d.o.o.
rrif - 9.2015, str. 188
Izaslani radnici u sustavu mirovinskog osiguranja
rrif - 9.2015, str. 195
Novi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
rrif - 9.2015, str. 206
Promjene u pravu na pristup informacijama s motrišta tijela javnih ovlasti
rrif - 9.2015, str. 210
Financiranje programa i projekata za opće dobro koje provode udruge
rrif - 9.2015, str. 213
Kriteriji za odabir prema Direktivi 2014/24/EU
rrif - 9.2015, str. 218
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 9.2015, str. 223
Novi propisi
rrif - 9.2015, str. 223