Računovodstvo, revizija i financije 9/2015

Web izdanje 8,99
Jednako, ali drukčije - uvodnik urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Popusti s poreznog i računovodstvenog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezno nepriznati rashodi amortizacije za imovinu kojom se ne obavlja djelatnost
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstveno i porezno evidentiranje učinaka predstečajne nagodbe kod dužnika
Autor: Dr. sc. Vlasta ROŠKA , por. savj., ovl. rev. i ovl. rač.
Objavljeni su izmijenjeni Hrvatski standardi financijskog izvještavanja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Izbor revizora za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Kartično posredovanje i gubitak trgovačkog društva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Donos obveze PDV-a i ino-porez po odbitku
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Novosti u obavljanju ugostiteljske djelatnosti kod neprofitnih pravnih osoba
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Plaće radnika u slučaju stečaja i blokade računa poslodavca
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun plaće i ostale posebnosti kod osoba s invalidnošću
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Povrat preplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje (obrazac GOD-DOP)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni položaj jubilarnih nagrada
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Dražen OPALIĆ
Zapošljavanje kod poslodavaca sa sjedištem u drugoj državi EU-a
Autori: Dražen OPALIĆ
Goran KRIŽANEC
PDV na „inozemne usluge” (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Oslobođenje od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela EU-a te međunarodne organizacije
Autori: Renata Kalčić, dipl. oec.
Ana PAVLETIĆ, dipl. oec.
Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi
Autor: Mr. sc. Bojan HUZANIĆ, dipl. iur.
Porezni položaj dohotka od kapitala
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Iva ULJANIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje odvjetnika i javnih bilježnika obveznika poreza na dohodak
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Utjecaj elektroničke trgovine na reviziju financijskih izvještaja
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Zaštitne mjere u EU-u
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Zatezne kamate od 1. kolovoza 2015. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Pregled statističkih istraživanja za potrebe HNB-a
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Samostalna djelatnost u sustavu PDV-a
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijenos gospodarske cjeline - obrta „dobitaša” u d.o.o.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Izaslani radnici u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Novi Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Autori: Marela KNEŽEVIĆ, dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Promjene u pravu na pristup informacijama s motrišta tijela javnih ovlasti
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Financiranje programa i projekata za opće dobro koje provode udruge
Autor: Vesna LENDIĆ KASALO , dipl. iur.
Kriteriji za odabir prema Direktivi 2014/24/EU
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.