RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik

rrif - 1.2016, str. 15

Izmjene i dopune novog Zakona o računovodstvu

rrif - 1.2016, str. 19

Knjigovodstvene isprave prema novom Zakonu o računovodstvu

rrif - 1.2016, str. 24

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

rrif - 1.2016, str. 30

Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 41

I. Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 42

II. Godišnji obračun amortizacije za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 50

III. Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 65

IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 85

VI. Godišnji obračun poreza na dobitak za 2015. godinu - sastavljanje obrasca PD

rrif - 1.2016, str. 124

VII. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku

rrif - 1.2016, str. 178

VIII. Izvještaj o promjenama kapitala

rrif - 1.2016, str. 182

IX. Izvještaj o novčanom tijeku

rrif - 1.2016, str. 187

X. Bilješke uz financijska izvješća

rrif - 1.2016, str. 194

Prodaja i kupnja dugotrajne nefinancijske imovine

rrif - 1.2016, str. 204

Gotovina i međusobno financiranje

rrif - 1.2016, str. 206

Prestanak postojanja udruga

rrif - 1.2016, str. 207

Plaće i doprinosi u 2016. godini

rrif - 1.2016, str. 218

Nova minimalna plaća za 2016. godinu

rrif - 1.2016, str. 243

Obračun troškova nastalih na službenom putu u 2016. godini

rrif - 1.2016, str. 246

Novo evidentiranje troškova službenih putovanja i terenskog dodatka u JOPPD-u

rrif - 1.2016, str. 255

Novosti u Pravilniku o PDV-u

rrif - 1.2016, str. 264

Godišnja trošarinska izvješća za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 267

Primjena MSFI 9 - Financijski instrumenti, uz primjenu MSFI 4 - Ugovori o osiguranju (Prijedlog amandmana na MSFI 4)

rrif - 1.2016, str. 274

Izbjegavanje plaćanja poreza

rrif - 1.2016, str. 276

Međunarodni dokumentarni akreditiv

rrif - 1.2016, str. 277

Izvješća HNB-a do kraja siječnja 2016. godine

rrif - 1.2016, str. 282

Novosti u prijavi i odjavi turista – sustav eVisitor

rrif - 1.2016, str. 289

Ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u trgovini na veliko

rrif - 1.2016, str. 291

Zaštita na radu – bitne obveze poslodavca

rrif - 1.2016, str. 297

Poslovno uvjetovan i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika

rrif - 1.2016, str. 302

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2015. godinu

rrif - 1.2016, str. 305

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 1.2016, str. 313

Novi propisi

rrif - 1.2016, str. 323

Stručne informacije

rrif - 1.2016, str. 324
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)