Računovodstvo, revizija i financije 1/2016

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Izmjene i dopune novog Zakona o računovodstvu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Knjigovodstvene isprave prema novom Zakonu o računovodstvu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.
Sastavljanje financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2015. godinu
I. Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
II. Godišnji obračun amortizacije za 2015. godinu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
III. Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2015. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
IV. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
V. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2015. godine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
VI. Godišnji obračun poreza na dobitak za 2015. godinu - sastavljanje obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
VII. Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
VIII. Izvještaj o promjenama kapitala
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
IX. Izvještaj o novčanom tijeku
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
X. Bilješke uz financijska izvješća
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Prodaja i kupnja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Gotovina i međusobno financiranje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Prestanak postojanja udruga
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Plaće i doprinosi u 2016. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Nova minimalna plaća za 2016. godinu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun troškova nastalih na službenom putu u 2016. godini
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novo evidentiranje troškova službenih putovanja i terenskog dodatka u JOPPD-u
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Novosti u Pravilniku o PDV-u
Autor: Renata Kalčić, dipl. oec.
Godišnja trošarinska izvješća za 2015. godinu
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Primjena MSFI 9 - Financijski instrumenti, uz primjenu MSFI 4 - Ugovori o osiguranju (Prijedlog amandmana na MSFI 4)
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Izbjegavanje plaćanja poreza
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Međunarodni dokumentarni akreditiv
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.
Izvješća HNB-a do kraja siječnja 2016. godine
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Novosti u prijavi i odjavi turista – sustav eVisitor
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih uvjeta u trgovini na veliko
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Zaštita na radu – bitne obveze poslodavca
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Poslovno uvjetovan i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2015. godinu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.