Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Računovodstveno i porezno motrište inozemnih podružnica u RH
rrif - 11.2016, str. 17
Promidžba, reprezentacija i darovi u poreznom sustavu
rrif - 11.2016, str. 25
Krađa imovine i darivanje
rrif - 11.2016, str. 41
Darovanja u stvarima
rrif - 11.2016, str. 42
Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu
rrif - 11.2016, str. 44
Oporezivanje isporuke dobara unutar Europske unije
rrif - 11.2016, str. 55
Očevid u poreznom nadzoru
rrif - 11.2016, str. 72
Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina
rrif - 11.2016, str. 79
Isplata dividendi i udjela u dobitku članovima društva nerezidentima
rrif - 11.2016, str. 84
Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva fizičkim osobama
rrif - 11.2016, str. 94
Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak iz inozemstva
rrif - 11.2016, str. 101
Oporezivanje usluga povezanih s nekretninama – Provedbena uredba Vijeća (EU) 1042/2013
rrif - 11.2016, str. 112
Trošarinsko postupanje s duhanskim prerađevinama
rrif - 11.2016, str. 118
Pravna (ne) sigurnost u poreznom postupku
rrif - 11.2016, str. 133
Novi Međunarodni standardi interne revizije
rrif - 11.2016, str. 136
Rana upozorenja insolventnosti i porezni poticaji
rrif - 11.2016, str. 145
Financijski učinak preporuka u trgovini
rrif - 11.2016, str. 148
Zlato kao siguran ulog
rrif - 11.2016, str. 152
Smanjenje porezne obveze kod samostalnih djelatnosti
rrif - 11.2016, str. 156
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2017. godini
rrif - 11.2016, str. 165
Povrat ili otpust carinskog duga
rrif - 11.2016, str. 175
Obveze poslodavca kod sporazumnog prestanka ugovora o radu
rrif - 11.2016, str. 181
Prijava - promjena o utvrđenom stažu osiguranja i mirovinskoj osnovici (tiskanica MPP-1)
rrif - 11.2016, str. 184
Mirovinsko osiguranje – rad za poslodavce u drugim državama članicama EU-a
rrif - 11.2016, str. 190
Nadležnost tijela državne uprave i naknada štete (odluka poslodavca i ugovaranju iste unaprijed)
rrif - 11.2016, str. 198
Samoprocjena, planiranje i interni akt neprofitne organizacije
rrif - 11.2016, str. 200
Primitci po osnovi drugog dohotka kod neprofitnih organizacija
rrif - 11.2016, str. 211
Nova Uputa za izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije
rrif - 11.2016, str. 219
Sektorski naručitelji i Direktiva 2014/25/EU
rrif - 11.2016, str. 229
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 11.2016, str. 235
Novi propisi
rrif - 11.2016, str. 242
Stručne informacije
rrif - 11.2016, str. 244