Računovodstvo, revizija i financije 11/2016

Web izdanje 8,99
Uvodnik - Znamo li čitati bruto-bilancu?
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište inozemnih podružnica u RH
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Promidžba, reprezentacija i darovi u poreznom sustavu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Krađa imovine i darivanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Darovanja u stvarima
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Oporezivanje isporuke dobara unutar Europske unije
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Očevid u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Isplata dividendi i udjela u dobitku članovima društva nerezidentima
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje dividendi i udjela u dobitku isplaćenih iz inozemstva fizičkim osobama
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak iz inozemstva
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Iva ULJANIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje usluga povezanih s nekretninama – Provedbena uredba Vijeća (EU) 1042/2013
Autor: Renata Kalčić, dipl. oec.
Trošarinsko postupanje s duhanskim prerađevinama
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Pravna (ne) sigurnost u poreznom postupku
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Novi Međunarodni standardi interne revizije
Autor: Ivan OSTOJIĆ , dipl. oec. i ovl. int. rev.
Rana upozorenja insolventnosti i porezni poticaji
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Financijski učinak preporuka u trgovini
Autor: Doc. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ
Zlato kao siguran ulog
Autori: Ivan MORO
Igor JAKOVAC
Smanjenje porezne obveze kod samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2017. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Povrat ili otpust carinskog duga
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Obveze poslodavca kod sporazumnog prestanka ugovora o radu
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Prijava - promjena o utvrđenom stažu osiguranja i mirovinskoj osnovici (tiskanica MPP-1)
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Mirovinsko osiguranje – rad za poslodavce u drugim državama članicama EU-a
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Nadležnost tijela državne uprave i naknada štete (odluka poslodavca i ugovaranju iste unaprijed)
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Samoprocjena, planiranje i interni akt neprofitne organizacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Primitci po osnovi drugog dohotka kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Nova Uputa za izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije
Autori: Danijela STEPIĆ , univ. spec. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Sektorski naručitelji i Direktiva 2014/25/EU
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.