Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Uvodnik
rrif - 12.2016, str. 13
Što donosi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu
rrif - 12.2016, str. 17
Što donosi novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
rrif - 12.2016, str. 20
Porezna reforma 2017. godine
rrif - 12.2016, str. 23
Izmjene u porezu na dohodak i doprinosima od 2017. godine
rrif - 12.2016, str. 24
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
rrif - 12.2016, str. 30
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o PDV-u
rrif - 12.2016, str. 33
Što donosi Zakon o porezu na promet nekretnina
rrif - 12.2016, str. 37
Prijedlog novoga Općeg poreznog zakona
rrif - 12.2016, str. 40
Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
rrif - 12.2016, str. 44
Izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
rrif - 12.2016, str. 46
Novosti iz prijedloga Zakona o lokalnim porezima
rrif - 12.2016, str. 48
Porez po odbitku pri isplati naknada pravnim osobama u inozemstvo
rrif - 12.2016, str. 51
Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca s računovodstvenog i poreznog motrišta
rrif - 12.2016, str. 66
Agresivno računovodstvo revalorizacije pod povećalom forenzičnog računovodstva
rrif - 12.2016, str. 75
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2016.
rrif - 12.2016, str. 83
Oročavanje novca i maloprodaja proizvoda
rrif - 12.2016, str. 137
Porez na dobitak po odbitku
rrif - 12.2016, str. 141
Godišnji obračun poreza iz plaće za 2016. godinu
rrif - 12.2016, str. 143
Ispravak i nadopuna godišnjeg obračuna plaće
rrif - 12.2016, str. 159
Božićnica i ostale prigodne nagrade
rrif - 12.2016, str. 166
Ispravak pogrešaka u JOPPD-u
rrif - 12.2016, str. 178
Obveznici PDV-a u 2017. godini – ulazak i izlazak
rrif - 12.2016, str. 186
Obračun PDV-a pri premještanju dobara unutar EU-a
rrif - 12.2016, str. 204
Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2016. za dobitaše i dohodaše
rrif - 12.2016, str. 214
Porezna olakšica na temelju reinvestiranog dobitka – posljednji put za 2016. godinu
rrif - 12.2016, str. 231
Oporezivanje kapitalnih dobitaka fizičkih osoba nastalih tijekom 2016. godine
rrif - 12.2016, str. 236
Uračunavanje ili izuzimanje poreza na dohodak iz inozemstva
rrif - 12.2016, str. 244
Postupci revizora glede subjekata koji se koriste radom uslužnih organizacija
rrif - 12.2016, str. 253
Računovodstvene politike, promjene u računovodstvenim procjenama i pogreške
rrif - 12.2016, str. 259
Predložena reforma poreza na dobit i drugi porezni problemi u EU-u
rrif - 12.2016, str. 262
Prekogranični cash-pooling
rrif - 12.2016, str. 264
Prijelaz „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno u 2017. godini s motrišta PDV-a
rrif - 12.2016, str. 269
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
rrif - 12.2016, str. 274
Aktualna problematika u ugostiteljskoj djelatnosti, kod iznajmljivača i na OPG-u
rrif - 12.2016, str. 282
Obveza donošenja pravilnika o radu
rrif - 12.2016, str. 288
Izbor predstavnika radničkog vijeća
rrif - 12.2016, str. 295
Osiguranje od odgovornosti i sudska zaštita prava, te kolektivni ugovor
rrif - 12.2016, str. 299
Otpori promjenama u poduzećima
rrif - 12.2016, str. 302
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 12.2016, str. 307
Vijesti iz udruge
rrif - 12.2016, str. 314
Stručne informacije
rrif - 12.2016, str. 320
Novi propisi
rrif - 12.2016, str. 321