Računovodstvo, revizija i financije 12/2016

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Što donosi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Što donosi novi Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Porezna reforma 2017. godine
Izmjene u porezu na dohodak i doprinosima od 2017. godine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o PDV-u
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Što donosi Zakon o porezu na promet nekretnina
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prijedlog novoga Općeg poreznog zakona
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Zakona o posebnom porezu na motorna vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mijenja se Zakon o poreznom savjetništvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Novosti iz prijedloga Zakona o lokalnim porezima
Autori: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Porez po odbitku pri isplati naknada pravnim osobama u inozemstvo
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja od kupaca s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Ivan PETARČIĆ, bacc. oec.
Agresivno računovodstvo revalorizacije pod povećalom forenzičnog računovodstva
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Kontrolno-analitički postupci u pripremi godišnjeg obračuna za 2016.
Oročavanje novca i maloprodaja proizvoda
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Porez na dobitak po odbitku
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Godišnji obračun poreza iz plaće za 2016. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ispravak i nadopuna godišnjeg obračuna plaće
Autor: Dražen OPALIĆ , bacc. oec.
Božićnica i ostale prigodne nagrade
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ispravak pogrešaka u JOPPD-u
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Obveznici PDV-a u 2017. godini – ulazak i izlazak
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obračun PDV-a pri premještanju dobara unutar EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2016. za dobitaše i dohodaše
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezna olakšica na temelju reinvestiranog dobitka – posljednji put za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Oporezivanje kapitalnih dobitaka fizičkih osoba nastalih tijekom 2016. godine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Uračunavanje ili izuzimanje poreza na dohodak iz inozemstva
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Postupci revizora glede subjekata koji se koriste radom uslužnih organizacija
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Računovodstvene politike, promjene u računovodstvenim procjenama i pogreške
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.
Predložena reforma poreza na dobit i drugi porezni problemi u EU-u
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Prekogranični cash-pooling
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Prijelaz „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno u 2017. godini s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Aktualna problematika u ugostiteljskoj djelatnosti, kod iznajmljivača i na OPG-u
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Obveza donošenja pravilnika o radu
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Izbor predstavnika radničkog vijeća
Autor: Vlatka KOVAČ, dipl. iur.
Osiguranje od odgovornosti i sudska zaštita prava, te kolektivni ugovor
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Otpori promjenama u poduzećima
Autor: Dr. sc. Ivica VOLODER
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Vijesti iz udruge
Transeuropski projekt programa Erasmus+ koordinira RRiF
Autor: Ivan PETARČIĆ, bacc. oec.