Računovodstvo, revizija i financije 2/2016

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Rokovi predaje financijskih i poreznih izvješća za 2015. godinu
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2015. u trgovačkoj djelatnosti
Autori: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Krešimir ŠOJAT , bacc. oec.
Posebnosti pri izradi godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2015. godinu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2015. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Financijska izvješća u djelatnosti cestovnog prometa za 2015. godinu
Autori: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, bacc. oec.
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2015. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Godišnje izvješće za 2015. godinu
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Naplata tuđih prihoda i tečajne razlike
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Koncesijska prava, porez na dobitak i pretporez
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Neoporezivi primitci u JOPPD-u u 2016. godini
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ovrha na plaći – novosti u 2016. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Pravo na otpremninu i isplatna lista
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Plaćanje poreza po tonaži broda umjesto poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Obveza doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti - obrazac PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Utvrđivanje godišnje obveze poreza na dohodak građana u posebnom postupku
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Obveze poslodavca u vezi s uplaćenim premijama za dobrovoljno mirovinsko osiguranje
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2015. godinu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje mita kao drugog dohotka
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Primjena načela značajnosti u financijskom izvještavanju
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Konkurentnost, zaštita podataka i porezne utaje
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Druga djelatnost i obveza doprinosa za 2015. godinu za obveznike poreza na dohodak
Autori: Jasna PREPELJANIĆ , dipl. oec.
Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Utvrđivanje obveze za doprinose obrtnika i slobodnih zanimanja u 2016.godini
Autori: Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Jasna PREPELJANIĆ , dipl. oec.
Poslovno uvjetovani otkaz u praksi
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Dječji doplatak za 2016. godinu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Aktualnosti u vezi s Knjigom poslovnih udjela
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Tehničke specifikacije u sustavu javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Nove vrijednosti europskih pragova u javnoj nabavi u primjeni su od 1. siječnja 2016. godine
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Ovlasti povjerenika Vlade Republike Hrvatske
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Financiranje lokalnih i regionalnih jedinica u određenim okolnostima
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.