Računovodstvo, revizija i financije 3/2016

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Naknada gospodarenja otpadnim vozilima i gumama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Rashodovanje dugotrajne nefinancijske imovine i likvidacija trgovačkog društva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sufinanciranje i darivanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Službena putovanja kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u poduzetničkoj plaći
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Oporezivanje kamata po osnovi zajma fizičkim osobama
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Primitci koji ne podliježu obračunu doprinosa
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
OECD-ove mjere u području međunarodnog oporezivanja
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.
Porezne reforme u državama članicama Europske unije 2015. godine
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Analitički postupci u reviziji
Autori: Doc. dr. sc. Ivo MIJOČ
Doc. dr. sc. Dubravka PEKANOV STARČEVIĆ
Marina MARINJAK , univ. bacc. oec.
MSFI 16 – Najmovi
Autor: Dr. sc. Josipa MRŠA
Novosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji su obveznici davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Postupci zaprimanja i obrade godišnje porezne prijave obrtnika na obrascima DOH–Z i DOH za 2015. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Likvidacija – trajni prestanak poslovanja obrtnika „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Normativni poslovi jedinica lokalne samouprave u djelatnosti trgovine
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Osobno uvjetovani otkaz u praksi
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Rad stranaca u RH
Autori: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Tino BEGO , dipl. iur.
Profesionalna rehabilitacija u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Redoviti (poslovno uvjetovan) i izvanredni otkaz ugovora o radu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Knjiga odluka d.o.o. – nova i bitna pitanja
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Odgoda dostavljanja obrasca OPZ-STAT-1
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.