Računovodstvo, revizija i financije 4/2016

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Knjigovodstveni praktikum – prenamjena nekretnina za iznajmljivanje
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Povrat kapitala članovima društva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Porezni položaj dodjele ili kupnje vlastitih dionica i opcijske kupnje dionica
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Nabava osobnih automobila iz inozemstva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Čuvanje računovodstvene dokumentacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Organizacija i upravljanje dokumentacijom u skladu s arhivskim propisima
Autor: Silvija BABIĆ, arhivist
Darovanje i primljena jamstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Tečajna razlika i kredit
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Financijski izvještaj za razdoblje siječanj – ožujak 2016. godine u neprofitnom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Socijalni i porezni položaj izaslanih radnika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Predujmovi – porezno i računovodstveno evidentiranje
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Oslobođenje od PDV-a za usluge povezane sa sportom
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR
Utvrđivanje osnovice za obračun PDV-a pri uvozu dobara u EU
Autor: Ana SLAVULJ PAVLETIĆ , dipl. oec.
Postupak zaprimanja i obrada obrasca PD za 2015. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Postupak s predujmovima dobitka za 2015. i 2016. godinu
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje inozemnih mirovina
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Isplata kamata na štednju fizičkim osobama
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Mjere OECD-a za sprječavanje erozije porezne osnovice i prijenose dobitka iz država (BEPS) – II. dio
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.
Očekivani učinci primjene MSFI 16 – Najmovi
Autori: Dr. sc. Josipa MRŠA
Mr. oec. Josip ČIČAK
Pojednostavnjenje PDV-a i oporezivanje velikih trgovačkih lanaca
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Ugovorne i zatezne kamate u sustavu poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Utvrđivanje fer vrijednosti patenata
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sandra LUKŠIĆ , bacc. oec.
Godišnje izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Porezne obveze fizičkih osoba koje ostvaruju dohodak od najma – zakupa nekretnina
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Normativni poslovi jedinica lokalne samouprave u djelatnosti ugostiteljstva i turizma
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Uvjeti obavljanja i obveze pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu − iznajmljivača
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Stranci kao članovi uprave i članovi društva u trgovačkim društvima
Autori: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Tino BEGO, dipl. iur.
Izvanredni otkaz u svjetlu prakse Vrhovnog suda RH
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Poslovi zaštite na radu kod poslodavca
Autor: Ivan PAVLIČEVIĆ , dipl. oec., ing. cest. prom.
Pravna zaštita u javnoj nabavi
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Tromjesečni financijski izvještaji za 2016. godinu u sustavu proračuna
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.