Računovodstvo, revizija i financije 5/2016

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Knjigovodstveni praktikum – ostali poslovni prihodi
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Oblikovanje posebnih pričuva za troškove razvoja i dobitke od sudjelujućih interesa
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvena dvojba priznavanja trgovačkih znakova i metode procjene
Autor: Dr. sc. Aljoša ŠESTANOVIĆ
Smjernice i standardi nefinancijskog izvještavanja
Autor: Dejan MILJENOVIĆ , mag. oec.
Uređenje voda i športski ribolov
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sitni inventar i blagajna uzajamne pomoći
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Isplata dnevnica, terenskog dodatka i naknade za odvojeni život
Autor: Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Nadoknada plaće za bolovanje na teret poslodavca
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Premije za III. stup mirovinskog osiguranja
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Primitci članova uprave - stranaca
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje iznajmljivača – građana RH i stranaca
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Porez na promet nekretnina - najčešća pitanja i odgovori
Autori: Mr. sc. Zlatko FABIJANČIĆ
Nikolina PRATZER
Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Autorske naknade primljene iz inozemstva
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Utvrđivanje poreza na tvrtku za pravne i fizičke osobe u 2016. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
MRevS 701 – priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Načelo značajnosti u financijskim izvještajima
Autori: Dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.
Smanjenje poreza, lista poreznih utočišta i javna nabava
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Primjena Uredbe o poticanju ulaganja
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Novosti u poslovanju ovlaštenih mjenjača
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Što turistički inspektori kontroliraju u inspekcijskom nadzoru u ugostiteljskim objektima
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Otkaz u probnome radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika u praksi
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Osnovice koje služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Vraćanje radnika na rad, izvanredni otkaz i naknada štete
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Kratkoročno planiranje u proizvodnoj djelatnosti
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.