Računovodstvo, revizija i financije 6/2016

Web izdanje 8,99
Pečat - uvodnik
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Računi u poslovanju poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Knjigovodstveni praktikum – ostali poslovni rashodi
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Faktoring s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Mr. sc. Stjepan KOLAČEVIĆ, dipl. oec.
Konsolidacija financijskih izvješća za 2015. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Primitak u naravi i ispravak knjiženja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije u proračunskom sustavu s motrišta arhivskih propisa
Autor: Dr. sc. Silvija BABIĆ
Prodaja dugotrajne imovine i ugovor o djelu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Čuvanje računovodstvene dokumentacije u neprofitnom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Zaštita dokumentacije neprofitnih organizacija
Autor: Elizabet KUK, prof.
Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obveze poreznih obveznika – donatora hrane
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a i iz trećih zemalja
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Mogućnosti izmjena predujma poreza na dobitak u 2016. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Upisana hipoteka nad nekretninom i porez na promet nekretnina
Autor: Mr. sc. Dubravka KOPUN , ovl. rev.
Vremenska neograničenost poslovanja - MRevS 570 (izmijenjen)
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Konceptualni okvir financijskog izvještavanja
Autori: Dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.
Informacije o vlasnicima tvrtki, o carini, javnoj nabavi i drugome
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Pregled deviznog sustava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Zapošljavanje na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje sezonskih obrta
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni položaj isplata iz ulaganja (kapitala) obrtnika „dobitaša“
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Statusni položaj obrta za zastupanje u osiguranju
Autor: Mr. sc. Ivan PAVLIČEVIĆ
Primjena novih carinskih postupaka
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Što turistički inspektori kontroliraju u inspekcijskom nadzoru u smještajnim objektima
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Pitanja i odgovori iz područja trgovine i zaštite potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Aktualnosti kod godišnjih odmora u 2016. godini
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Bitni sadržajni elementi ugovora o radu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Aktualnosti kod sezonskog zapošljavanja
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Kako radnik pokreće ovršni postupak zbog neisplate plaće
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Što umirovljenici mogu raditi bez obustave isplate mirovine
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Kolektivni ugovori i prethodno obraćanje poslodavcu – tužba za utvrđenje
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Elektronička dostava ponude
Autor: Ivančica FRANJKOVIĆ, dipl. oec.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Putovanje članova udruge "Hrvatski računovođa" u Španjolsku
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.