Računovodstvo, revizija i financije 7/2016

Web izdanje 8,99
Nema kraja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Oblikovanje kapitalnih pričuva u društvu s ograničenom odgovornosti
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Revalorizacijska pričuva i porezno-bilančni problemi kod podjele imovine društva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Nabava osobnih automobila kod maloga poreznog obveznika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Čuvanje računovodstvene dokumentacije u proračunskom sustavu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Naknadna odobrenja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za 2016. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Novi način popunjavanja naloga za plaćanje
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Poticanje zapošljavanja oslobađanjem poslodavca od plaćanja doprinosa na plaću
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Plaća radnika na blagdan i drugi slučajevi
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Isplata dividendi i udjela u dobitku
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Španjolskoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Trošarinsko poslovanje s pivom
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje primitaka u OPG-u, obračun doprinosa i JOPPD
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina - kupnja prve nekretnine
Autori: Mr. sc. Zlatko FABIJANČIĆ
Nikolina PRATZER
Najčešće utvrđene pogreške u nadzoru nad revizorskim društvima
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Ograničenja i prednosti primjene metode uzoraka u reviziji financijskih izvještaja – I. dio
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivo MIJOČ
Doc. dr. sc. Josipa MIJOČ
Monika PRPIĆ , mag. oec.
Porezno izvješćivanje i kartično poslovanje
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Financijski instrumenti s obilježjima kapitala
Autori: Dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.
Pokazatelji uspješnosti poduzetnika Hrvatske prema djelatnostima
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Nefinancijsko izvještavanje velikih poduzetnika
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Transakcijski računi u inozemstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Nabava i prodaja nekretnina u obrtničkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Prava iz mirovinskog osiguranja fizičkih osoba
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Prodaja dobara na otvorenim prostorima
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Inspekcijski nadzor pružanja ugostiteljskih usluga u turizmu na OPG-U
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Plaćeni i neplaćeni dopust u praksi
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Ustupanje radnika i obračun plaće
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Poslovno uvjetovani otkaz te promjena ugovora o radu i primjena povoljnijega prava
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Oslobođenje u stečaju za dužnika pojedinca
Autor: Mladen ŠIMUNDIĆ , dipl. iur.
Emocionalna inteligencija u upravljanju i međuljudskim odnosima
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.