Računovodstvo, revizija i financije 8/2016

Web izdanje 8,99
Obećanje
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Sezonska sniženja s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Stjecanje vlastitih udjela u društvu s ograničenom odgovornosti
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Nabava osobnih automobila iz inozemstva kod maloga poreznog obveznika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Ustup potraživanja i valutna klauzula pri oročenju
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Darivanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Obračun neredovito isplaćivanih plaća
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Isplate plaće u slučaju stečaja
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Obveze poslodavca u slučaju smrti radnika
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Neoporeziva naknada za korištenje privatnim vozilom
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izdavanje računa u državama članicama EU-a
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, bacc. oec.
Strane fizičke osobe kao stjecatelji nekretnina u Republici Hrvatskoj
Autori: Mr. sc. Zlatko FABIJANČIĆ
Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Zajednički porezni nadzori u okviru poreza na dobitak
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Priređivanje i oporezivanje igara na sreću u RH
Autor: Mr. sc. Ivana BALIĆ BOTIĆ , dipl. oec.
Obračun poreza na autorska prava
Autori: Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
OPZ-STAT-1 - statističko izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima
Autor: Dražen OPALIĆ , bacc. oec.
Plaćanje naknade ili zamjensko zapošljavanje osoba s invalidnošću
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Koncepcijski okvir definiranja prihoda i rashoda
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Računi i na stranom jeziku, porezne evazije i drugo
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Novosti koje na tržišta kapitala donosi Direktiva MIFID II
Autor: Mr. sc. Ksenija MILOŠEVIĆ , dipl. oec.
Kamate od 1. srpnja 2016. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Stečaj potrošača (osobni stečaj) u praksi
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Unutarnja revizija u javnom sektoru i obveze za trgovačka društva i druge pravne osobe
Autori: Danijela STEPIĆ , univ. spec. oec.
Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Naknade za bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja (Iskazivanje na obrascu JOPPD)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Obavljanje djelatnosti doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara u privatnoj praksi
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Otuđenje samostalne obrtničke djelatnosti – „dohodaša“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Carinski dug
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Novosti u pravilnicima u ugostiteljstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Izdavanje EU potvrde
Autor: Vlatka KOVAČ, dipl. iur.
Statusna pitanja upućenih (izaslanih) radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Izvanredni otkaz ugovora o radu (razlozi)
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Analiza nefinancijskih pokazatelja
Autor: Dr. sc. Dejan MILJENOVIĆ
Najznačajnije novosti koje donosi Konačni Prijedlog Zakona o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.