Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 56,50 kn
Obećanje
rrif - 8.2016, str. 11
Sezonska sniženja s računovodstvenog i poreznog motrišta
rrif - 8.2016, str. 15
Stjecanje vlastitih udjela u društvu s ograničenom odgovornosti
rrif - 8.2016, str. 18
Nabava osobnih automobila iz inozemstva kod maloga poreznog obveznika
rrif - 8.2016, str. 24
Ustup potraživanja i valutna klauzula pri oročenju
rrif - 8.2016, str. 36
Darivanja
rrif - 8.2016, str. 39
Obračun neredovito isplaćivanih plaća
rrif - 8.2016, str. 42
Isplate plaće u slučaju stečaja
rrif - 8.2016, str. 51
Obveze poslodavca u slučaju smrti radnika
rrif - 8.2016, str. 60
Neoporeziva naknada za korištenje privatnim vozilom
rrif - 8.2016, str. 68
Izdavanje računa u državama članicama EU-a
rrif - 8.2016, str. 73
Strane fizičke osobe kao stjecatelji nekretnina u Republici Hrvatskoj
rrif - 8.2016, str. 85
Zajednički porezni nadzori u okviru poreza na dobitak
rrif - 8.2016, str. 91
Priređivanje i oporezivanje igara na sreću u RH
rrif - 8.2016, str. 99
Obračun poreza na autorska prava
rrif - 8.2016, str. 103
OPZ-STAT-1 - statističko izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima
rrif - 8.2016, str. 109
Plaćanje naknade ili zamjensko zapošljavanje osoba s invalidnošću
rrif - 8.2016, str. 112
Koncepcijski okvir definiranja prihoda i rashoda
rrif - 8.2016, str. 122
Računi i na stranom jeziku, porezne evazije i drugo
rrif - 8.2016, str. 123
Novosti koje na tržišta kapitala donosi Direktiva MIFID II
rrif - 8.2016, str. 126
Kamate od 1. srpnja 2016. godine
rrif - 8.2016, str. 133
Stečaj potrošača (osobni stečaj) u praksi
rrif - 8.2016, str. 135
Unutarnja revizija u javnom sektoru i obveze za trgovačka društva i druge pravne osobe
rrif - 8.2016, str. 141
Naknade za bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja (Iskazivanje na obrascu JOPPD)
rrif - 8.2016, str. 148
Obavljanje djelatnosti doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara u privatnoj praksi
rrif - 8.2016, str. 158
Otuđenje samostalne obrtničke djelatnosti – „dohodaša“
rrif - 8.2016, str. 175
Carinski dug
rrif - 8.2016, str. 185
Novosti u pravilnicima u ugostiteljstvu
rrif - 8.2016, str. 190
Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
rrif - 8.2016, str. 193
Izdavanje EU potvrde
rrif - 8.2016, str. 197
Statusna pitanja upućenih (izaslanih) radnika
rrif - 8.2016, str. 202
Izvanredni otkaz ugovora o radu (razlozi)
rrif - 8.2016, str. 205
Analiza nefinancijskih pokazatelja
rrif - 8.2016, str. 208
Najznačajnije novosti koje donosi Konačni Prijedlog Zakona o javnoj nabavi
rrif - 8.2016, str. 211
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 8.2016, str. 222
Stručne informacije
rrif - 8.2016, str. 228
Novi propisi
rrif - 8.2016, str. 232