Računovodstvo, revizija i financije 9/2016

Web izdanje 8,99
Uvodnik - Mutne vode računskog plana
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo izrade vlastite dugotrajne imovine
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Procjena goodwilla i dobitka od povoljne kupnje
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo plovila u imovini poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Primitci učenika i studenata
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prodaja sitnog inventara i podizanje gotovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Kupnja i nadoplata ENC-uređaja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Rodiljni i roditeljski dopust i potpore
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni položaj isplata bivšim radnicima i obitelji preminulog radnika
Autori: Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.
Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Obračun PDV-a pri isporukama dobara s montažom
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Stjecanje i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Porezna zastara – primjena u praksi
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Kako prijaviti promet nekretnina
Autori: Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Ana VRDOLJAK PETKOVIĆ , mag. oec.
Utvrđivanje i razrez poreza na nasljedstva i darove
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje dohotka od imovinskih prava
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Rezidentnost fizičkih osoba
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Razmjena informacija u području poreza između država članica EU-a
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Nove direktive iz područja izbjegavanja poreza i oporezivanja vaučera
Autor: Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.
Dvojezično izdavanje računa
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Izbor revizora za 2016. godinu u skladu s novim propisima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Vrste tehnika utemeljene na obradi statističkog uzorka
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivo MIJOČ
Doc. dr. sc. Dubravka PEKANOV STARČEVIĆ
Monika PRPIĆ , mag. oec.
Formiranje mišljenja i izvješćivanje o financijskim izvještajima - MRevS 700 (izmijenjen)
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Koncepcijski okvir MSFI-ja: definicija imovine, priznavanje imovine i metode vrednovanja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Mirovine i subvencije
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Financijska analiza najvećih trgovaca u maloprodaji
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Posebnosti procjene vrijednosti burzovno-neuvrštenih trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Aljoša ŠESTANOVIĆ
Nejednaki raspored radnog vremena i prekovremeni rad
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Poticaji i novčane nagrade kod zapošljavanja osoba s invalidnošću
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Transformacijsko vodstvo kreativnih zaposlenika
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Izvještavanje pri financiranju udruga sredstvima iz javnih izvora
Autor: Vesna LENDIĆ KASALO , dipl. iur.
Prijava u registar poslovnih subjekata
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.