Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 1.2017, str. 11
Plaće i doprinosi u 2017. godini
rrif - 1.2017, str. 15
Obračun drugih dohodaka u 2017. godini
rrif - 1.2017, str. 30
Obračun autorskih i umjetničkih naknada u 2017. godini
rrif - 1.2017, str. 42
Nova minimalna plaća za 2017. godinu
rrif - 1.2017, str. 48
Obveze kod povećanja i smanjenja stope PDV-a od 1. siječnja 2017. godine i ostale promjene u PDV-u
rrif - 1.2017, str. 51
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
rrif - 1.2017, str. 65
Što donose izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
rrif - 1.2017, str. 68
Novosti u trošarinskim propisima u 2017. godini
rrif - 1.2017, str. 71
Izmjene Zakona o poreznom savjetništvu
rrif - 1.2017, str. 78
Objavljene su izmjene i dopune Zakona o računovodstvu
rrif - 1.2017, str. 80
Godišnji obračun neporeznih davanja i sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2016. godinu (PD)
rrif - 1.2017, str. 85
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2016. godinu
rrif - 1.2017, str. 87
Obračun amortizacije za 2016. godinu
rrif - 1.2017, str. 107
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2016. godinu – sastavljanje obrasca PD
rrif - 1.2017, str. 118
Obveza doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti – obrazac PD
rrif - 1.2017, str. 170
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO)
rrif - 1.2017, str. 174
Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dobitak
rrif - 1.2017, str. 178
Prijeboj i otpust duga
rrif - 1.2017, str. 187
Revolving kredit i rashod dugotrajne nefinancijske imovine
rrif - 1.2017, str. 190
Godišnja trošarinska izvješća za 2016. godinu
rrif - 1.2017, str. 191
Ulaganja u dugotrajnu imovinu – amandman na MRS 40
rrif - 1.2017, str. 195
Restrukturiranje poduzeća i neujednačeni porezi na dobitak
rrif - 1.2017, str. 197
Izvješće HNB-u do kraja siječnja 2017. godine
rrif - 1.2017, str. 199
Dopunski rad sezonskih radnika
rrif - 1.2017, str. 203
Mirovinsko i postupovno pravo u svjetlu prakse visokog upravnog suda RH
rrif - 1.2017, str. 206
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 1.2017, str. 209
Novi propisi
rrif - 1.2017, str. 215
Stručne informacije
rrif - 1.2017, str. 224