Računovodstvo, revizija i financije 1/2017

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Plaće i doprinosi u 2017. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun drugih dohodaka u 2017. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Obračun autorskih i umjetničkih naknada u 2017. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Nova minimalna plaća za 2017. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Obveze kod povećanja i smanjenja stope PDV-a od 1. siječnja 2017. godine i ostale promjene u PDV-u
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Što donose izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u trošarinskim propisima u 2017. godini
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Izmjene Zakona o poreznom savjetništvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Objavljene su izmjene i dopune Zakona o računovodstvu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Godišnji obračun neporeznih davanja i sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2016. godinu (PD)
Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2016. godinu
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Obračun amortizacije za 2016. godinu
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2016. godinu – sastavljanje obrasca PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obveza doprinosa s osnove obavljanja druge djelatnosti – obrazac PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (obrazac PD-IPO)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Blagajničko poslovanje obveznika poreza na dobitak
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijeboj i otpust duga
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Revolving kredit i rashod dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Godišnja trošarinska izvješća za 2016. godinu
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Ulaganja u dugotrajnu imovinu – amandman na MRS 40
Restrukturiranje poduzeća i neujednačeni porezi na dobitak
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Izvješće HNB-u do kraja siječnja 2017. godine
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Dopunski rad sezonskih radnika
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Mirovinsko i postupovno pravo u svjetlu prakse visokog upravnog suda RH
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.