Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 11.2017, str. 19
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
rrif - 11.2017, str. 23
Računovodstvo rezerviranja za troškove zaposlenika
rrif - 11.2017, str. 30
Ispravak računovodstvenih pogrešaka
rrif - 11.2017, str. 37
Prodaja zaliha sirovina, materijala, sitnog inventara i ambalaže
rrif - 11.2017, str. 47
Računovodstveno, pravno i porezno motrište društva bez zaposlenih
rrif - 11.2017, str. 52
Mobilni telefoni u imovini poduzetnika
rrif - 11.2017, str. 61
Financijska imovina: darovanje i prodaja
rrif - 11.2017, str. 64
Darivanje i vrijednosno usklađenje potraživanja
rrif - 11.2017, str. 65
Obračun troškova nastalih na službenom putu u tuzemstvu
rrif - 11.2017, str. 68
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u RH
rrif - 11.2017, str. 77
Liječnički pregledi radnika
rrif - 11.2017, str. 86
Uplata zateznih kamata za nepravodobno plaćanje doprinosa, poreza na dohodak i prireza (iskazivanje na obrascu JOPPD)
rrif - 11.2017, str. 91
Naknada plaće i ostala prava mobiliziranih osoba
rrif - 11.2017, str. 94
Izvoz dobara – oslobođenje od plaćanja PDV-a
rrif - 11.2017, str. 103
Porezni zastupnik u R. Hrvatskoj
rrif - 11.2017, str. 111
Sudska praksa u području transfernih cijena u Sloveniji
rrif - 11.2017, str. 121
Novosti u poreznom nadzoru
rrif - 11.2017, str. 131
Novosti u Zakonu o lokalnim porezima
rrif - 11.2017, str. 139
Postupci revizora pri procjeni rizika prijevare u fazi planiranja revizije
rrif - 11.2017, str. 140
Revizija ostalih informacija
rrif - 11.2017, str. 147
MSFI 15 – Priznavanje prihoda po ugovoru o prodaji nekretnina
rrif - 11.2017, str. 153
Velika reforma PDV-a i dr.
rrif - 11.2017, str. 155
Obveze vjerovnika pri pokretanju ovrhe po računima
rrif - 11.2017, str. 157
Upravljanje likvidnosti u kreditnim institucijama
rrif - 11.2017, str. 163
Poslovanje kreditnim karticama kod obrtnika i slobodnih zanimanja
rrif - 11.2017, str. 172
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2018. i obveze za 2017. godinu
rrif - 11.2017, str. 178
Olakšice kod samostalnih djelatnosti za 2017. godinu
rrif - 11.2017, str. 187
Način označavanja neprehrambenih proizvoda (II. dio)
rrif - 11.2017, str. 197
Produženo mirovinsko osiguranje
rrif - 11.2017, str. 207
Pravo zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski i roditeljski dopust
rrif - 11.2017, str. 212
Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnosti
rrif - 11.2017, str. 215
Nadoknada štete i neisplaćene plaće u sudskom postupku
rrif - 11.2017, str. 223
Nasljeđivanje poslovnog udjela trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
rrif - 11.2017, str. 226
Osobito bitne povrede postupka javne nabave u praksi Državne komisije, prema novome Zakonu o javnoj nabavi
rrif - 11.2017, str. 230
Novi podzakonski propisi u području javne nabave
rrif - 11.2017, str. 235
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 11.2017, str. 238
Novi propisi
rrif - 11.2017, str. 244
Stručne informacije
rrif - 11.2017, str. 253