Računovodstvo, revizija i financije 11/2017

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo rezerviranja za troškove zaposlenika
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ispravak računovodstvenih pogrešaka
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Prodaja zaliha sirovina, materijala, sitnog inventara i ambalaže
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno, pravno i porezno motrište društva bez zaposlenih
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mobilni telefoni u imovini poduzetnika
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Financijska imovina: darovanje i prodaja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Darivanje i vrijednosno usklađenje potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Obračun troškova nastalih na službenom putu u tuzemstvu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u RH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Liječnički pregledi radnika
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Uplata zateznih kamata za nepravodobno plaćanje doprinosa, poreza na dohodak i prireza (iskazivanje na obrascu JOPPD)
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Naknada plaće i ostala prava mobiliziranih osoba
Autor: Dražen OPALIĆ , bacc. oec.
Izvoz dobara – oslobođenje od plaćanja PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezni zastupnik u R. Hrvatskoj
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sudska praksa u području transfernih cijena u Sloveniji
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.
Novosti u poreznom nadzoru
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Novosti u Zakonu o lokalnim porezima
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Postupci revizora pri procjeni rizika prijevare u fazi planiranja revizije
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Revizija ostalih informacija
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
MSFI 15 – Priznavanje prihoda po ugovoru o prodaji nekretnina
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Velika reforma PDV-a i dr.
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Obveze vjerovnika pri pokretanju ovrhe po računima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Upravljanje likvidnosti u kreditnim institucijama
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.
Poslovanje kreditnim karticama kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2018. i obveze za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Olakšice kod samostalnih djelatnosti za 2017. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Način označavanja neprehrambenih proizvoda (II. dio)
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Produženo mirovinsko osiguranje
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Pravo zaposlenih i samozaposlenih posvojitelja na posvojiteljski i roditeljski dopust
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnosti
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Nadoknada štete i neisplaćene plaće u sudskom postupku
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Nasljeđivanje poslovnog udjela trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Osobito bitne povrede postupka javne nabave u praksi Državne komisije, prema novome Zakonu o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Novi podzakonski propisi u području javne nabave
Autor: Ivan PALČIĆ , dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.