Računovodstvo, revizija i financije 2/2017

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Neoporezivi primitci koji se ne smatraju plaćom u 2017. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Obračun dnevnica za službena putovanja u inozemstvo u 2017. godini
Autor: Dražen OPALIĆ , bacc. oec.
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2017. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Stipendije i drugi primitci učenika i studenata u 2017. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Izmjene u oporezivanu samostalne djelatnosti u 2017. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2017. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje iznajmljivača prema novom Pravilniku u 2017. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike
Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2016. godine
Bilješke uz financijska izvješća
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Izvještaj o novčanim tokovima za 2016. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvještaj o promjenama kapitala
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2016. godinu u trgovačkoj djelatnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2016. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Kontrola poslovanja i izrada godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Posebnosti financijskih izvješća u djelatnosti cestovnog prometa za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvene posebnosti u godišnjem obračunu uslužnih (servisnih) djelatnosti za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2016. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Porez na dobitak i oročena sredstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Porez na dobitak i pretporez
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu za neprofitne organizacije
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ovrha na plaći – bitne zakonske novosti u 2017. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Zdravstvena zaštita radnika izaslanih u Švicarsku - novosti od 1. siječnja 2017. godine
Autor: Renata TURČINOV , dipl. iur.
Utvrđivanje godišnje obveze poreza na dohodak građana posebnim postupkom za 2016. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2016. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Obveze poslodavca u vezi s uplaćenim premijama za dobrovoljno mirovinsko osiguranje u 2016. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Evidencija podataka bitnih za oporezivanje fizičkih osoba
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2017. godini
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Amandmani na MRS 12 – Porez na dobit i na MRS 23 – Troškovi posudbe
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
PDV na krajnju potrošnju – revolucionarna promjena
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2017. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Porezni položaj neprofitnih organizacija od 1. siječnja 2017. godine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Plaće i materijalna prava državnih i javnih službenika i zaposlenika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Podsjetnik na predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Iva MATIJEVIĆ , mag. oec.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.