Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 2.2017, str. 9
Neoporezivi primitci koji se ne smatraju plaćom u 2017. godini
rrif - 2.2017, str. 13
Obračun dnevnica za službena putovanja u inozemstvo u 2017. godini
rrif - 2.2017, str. 20
Obvezno osiguranje i primitci članova uprave u 2017. godini
rrif - 2.2017, str. 24
Stipendije i drugi primitci učenika i studenata u 2017. godini
rrif - 2.2017, str. 35
Izmjene u oporezivanu samostalne djelatnosti u 2017. godini
rrif - 2.2017, str. 39
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2017. godini
rrif - 2.2017, str. 43
Oporezivanje iznajmljivača prema novom Pravilniku u 2017. godini
rrif - 2.2017, str. 49
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike
rrif - 2.2017, str. 55
Rokovi dostave financijskih i poreznih izvješća za 2016. godinu
rrif - 2.2017, str. 55
Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2016. godinu
rrif - 2.2017, str. 62
Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2016. godine
rrif - 2.2017, str. 85
Bilješke uz financijska izvješća
rrif - 2.2017, str. 106
Izvještaj o ostalom sveobuhvatnom dobitku
rrif - 2.2017, str. 117
Izvještaj o novčanim tokovima za 2016. godinu
rrif - 2.2017, str. 123
Izvještaj o promjenama kapitala
rrif - 2.2017, str. 129
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2016. godinu u trgovačkoj djelatnosti
rrif - 2.2017, str. 139
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2016. godinu
rrif - 2.2017, str. 149
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2016. godinu
rrif - 2.2017, str. 161
Kontrola poslovanja i izrada godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera za 2016. godinu
rrif - 2.2017, str. 171
Posebnosti financijskih izvješća u djelatnosti cestovnog prometa za 2016. godinu
rrif - 2.2017, str. 184
Računovodstvene posebnosti u godišnjem obračunu uslužnih (servisnih) djelatnosti za 2016. godinu
rrif - 2.2017, str. 202
Posebnosti u godišnjem obračunu komunalnih društava i drugih korisnika državnih potpora za 2016. godinu
rrif - 2.2017, str. 211
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2016. godinu
rrif - 2.2017, str. 221
Porez na dobitak i oročena sredstva
rrif - 2.2017, str. 233
Porez na dobitak i pretporez
rrif - 2.2017, str. 235
Sastavljanje i predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu za neprofitne organizacije
rrif - 2.2017, str. 238
Ovrha na plaći – bitne zakonske novosti u 2017. godini
rrif - 2.2017, str. 243
Zdravstvena zaštita radnika izaslanih u Švicarsku - novosti od 1. siječnja 2017. godine
rrif - 2.2017, str. 250
Utvrđivanje godišnje obveze poreza na dohodak građana posebnim postupkom za 2016. godinu
rrif - 2.2017, str. 253
Godišnja prijava poreza na dohodak za pomorce za 2016. godinu
rrif - 2.2017, str. 267
Evidencija podataka bitnih za oporezivanje fizičkih osoba
rrif - 2.2017, str. 278
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invalidnošću u 2017. godini
rrif - 2.2017, str. 282
Amandmani na MRS 12 – Porez na dobit i na MRS 23 – Troškovi posudbe
rrif - 2.2017, str. 284
PDV na krajnju potrošnju – revolucionarna promjena
rrif - 2.2017, str. 286
Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja za 2017. godinu
rrif - 2.2017, str. 288
Porezni položaj neprofitnih organizacija od 1. siječnja 2017. godine
rrif - 2.2017, str. 295
Plaće i materijalna prava državnih i javnih službenika i zaposlenika
rrif - 2.2017, str. 301
Podsjetnik na predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2016. godinu
rrif - 2.2017, str. 307
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 2.2017, str. 311
Novi propisi
rrif - 2.2017, str. 320
Stručne informacije
rrif - 2.2017, str. 329