Računovodstvo, revizija i financije 3/2017

Web izdanje 8,99
Uvodnik - Dnevnice
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2016. godinu
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Knjiženje poreza na dobitak – odgođeni porez
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište likvidacije društava s ograničenom odgovornošću
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Dugotrajna imovina i predstečajna nagodba
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Prodaja i kupnja neke nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dnevnice za rad na terenu u 2017. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Obračun plaće za rad u nepunom radnom vremenu
Autor: Dražen OPALIĆ , bacc. oec.
Novosti u oporezivanju tuzemnih i inozemnih mirovina
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ispravci i nadopuna obrasca JOPPD
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Ovrha na primitcima – drugi dohodak
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Postupak u slučaju neisplate plaće
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trendovi oporezivanja u Europskoj uniji 2016. godine
Autor: Prof. dr. sc Nikola MIJATOVIĆ
Oporezivanje primitaka članova uprave stranaca
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Otkup otpada od građana
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila u 2017. godini
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Modifikacije mišljenja u izvješću neovisnog revizora
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Predujmovi transakcija u stranim valutama – IFRIC Tumačenje 22
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.
Porezna rasterećenja ubrzavaju rast
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Financijsko planiranje u trgovini
Autor: Doc. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ
Primjena Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina
Autor: Mr. sc. Željko UHLIR
Promjene u statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom u 2017. godini
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Kontrolni postupci obrade i verifikacije godišnje porezne prijave obrtnika za 2016. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost (I.)
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Izvanredni otkaz ugovora o radu u sudskoj praksi
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Natjecateljski postupak uz pregovore odnosno pregovarački postupak s prethodnom objavom
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.