Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik - Dnevnice
rrif - 3.2017, str. 9
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2016. godinu
rrif - 3.2017, str. 13
Predaja godišnjih financijskih izvještaja poduzetnika za 2016. godinu
rrif - 3.2017, str. 31
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2016. godinu
rrif - 3.2017, str. 42
Knjiženje poreza na dobitak – odgođeni porez
rrif - 3.2017, str. 53
Računovodstveno i porezno motrište likvidacije društava s ograničenom odgovornošću
rrif - 3.2017, str. 65
Dugotrajna imovina i predstečajna nagodba
rrif - 3.2017, str. 73
Prodaja i kupnja neke nefinancijske imovine
rrif - 3.2017, str. 75
Dnevnice za rad na terenu u 2017. godini
rrif - 3.2017, str. 78
Obračun plaće za rad u nepunom radnom vremenu
rrif - 3.2017, str. 87
Novosti u oporezivanju tuzemnih i inozemnih mirovina
rrif - 3.2017, str. 93
Ispravci i nadopuna obrasca JOPPD
rrif - 3.2017, str. 97
Ovrha na primitcima – drugi dohodak
rrif - 3.2017, str. 106
Postupak u slučaju neisplate plaće
rrif - 3.2017, str. 109
Trendovi oporezivanja u Europskoj uniji 2016. godine
rrif - 3.2017, str. 118
Oporezivanje primitaka članova uprave stranaca
rrif - 3.2017, str. 128
Otkup otpada od građana
rrif - 3.2017, str. 137
Obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila u 2017. godini
rrif - 3.2017, str. 143
Modifikacije mišljenja u izvješću neovisnog revizora
rrif - 3.2017, str. 156
Predujmovi transakcija u stranim valutama – IFRIC Tumačenje 22
rrif - 3.2017, str. 163
Porezna rasterećenja ubrzavaju rast
rrif - 3.2017, str. 165
Financijsko planiranje u trgovini
rrif - 3.2017, str. 166
Primjena Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina
rrif - 3.2017, str. 171
Promjene u statističkom izvještavanju u području odnosa s inozemstvom u 2017. godini
rrif - 3.2017, str. 179
Kontrolni postupci obrade i verifikacije godišnje porezne prijave obrtnika za 2016. godinu
rrif - 3.2017, str. 184
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
rrif - 3.2017, str. 190
Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost (I.)
rrif - 3.2017, str. 199
Izvanredni otkaz ugovora o radu u sudskoj praksi
rrif - 3.2017, str. 209
Natjecateljski postupak uz pregovore odnosno pregovarački postupak s prethodnom objavom
rrif - 3.2017, str. 212
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 3.2017, str. 218
Novi propisi
rrif - 3.2017, str. 226
Stručne informacije
rrif - 3.2017, str. 229