Računovodstvo, revizija i financije 4/2017

Web izdanje 8,99
Dame treba mijenjati! - uvodnik
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo ulaganja u osnovno stado
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Nabava i prodaja rabljenog materijala i otpada
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo zakupa poslovnog prostora
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Novosti i razlike u GRI smjernicama
Autor: Dr. sc. Dejan MILJENOVIĆ
Bolovanje i darovanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Maloprodaja proizvoda i financijski leasing
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Službena putovanja u tuzemstvu kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Što je novo u poticanju zapošljavanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prijevoz na posao i s posla
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Obustava (dijela) plaće u korist poslodavca
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Isplata bonusa u 2017.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanje isporuka građevina, rekonstruiranih građevina te njihovih dijelova i zemljišta
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Promet, darovanje i nasljeđivanje rabljenih motornih vozila
Autor: Ines TOMIĆ , dipl. oec.
Bitne novosti u općem poreznom zakonu
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Postupanje s više isplaćenim predujmovima dobitka
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Zaprimanje obrasca PD za 2016. i podnošenje zahtjeva za povrat više plaćenog poreza
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Zapošljavanje osoba s invaliditetom i plaćanje naknade u 2017.
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Financijski instrumenti s obilježjima kapitala - Gamma pristup
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Pošteno oporezivanje i tržišno natjecanje
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Promjena oporezivanja samostalne djelatnosti na paušalno oporezivanje
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost (II.)
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Upravne mjere i postupanje turističkih inspektora kod utvrđenih prekršaja u ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Zakonske novosti u pravima nezaposlenih
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
e-Potvrde iz mirovinskog sustava
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Izvanredni otkaz ugovora o radu – prikaz kroz sudsku praksu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Stjecanje nekretnina nakon likvidacije trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.