Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 67,80 kn
Dame treba mijenjati! - uvodnik
rrif - 4.2017, str. 13
Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva
rrif - 4.2017, str. 17
Računovodstvo ulaganja u osnovno stado
rrif - 4.2017, str. 28
Nabava i prodaja rabljenog materijala i otpada
rrif - 4.2017, str. 34
Računovodstvo zakupa poslovnog prostora
rrif - 4.2017, str. 46
Novosti i razlike u GRI smjernicama
rrif - 4.2017, str. 50
Bolovanje i darovanje
rrif - 4.2017, str. 53
Maloprodaja proizvoda i financijski leasing
rrif - 4.2017, str. 57
Službena putovanja u tuzemstvu kod neprofitnih organizacija
rrif - 4.2017, str. 58
Što je novo u poticanju zapošljavanja
rrif - 4.2017, str. 67
Prijevoz na posao i s posla
rrif - 4.2017, str. 71
Obustava (dijela) plaće u korist poslodavca
rrif - 4.2017, str. 79
Isplata bonusa u 2017.
rrif - 4.2017, str. 84
Oporezivanje isporuka građevina, rekonstruiranih građevina te njihovih dijelova i zemljišta
rrif - 4.2017, str. 92
Promet, darovanje i nasljeđivanje rabljenih motornih vozila
rrif - 4.2017, str. 108
Bitne novosti u općem poreznom zakonu
rrif - 4.2017, str. 114
Postupanje s više isplaćenim predujmovima dobitka
rrif - 4.2017, str. 118
Zaprimanje obrasca PD za 2016. i podnošenje zahtjeva za povrat više plaćenog poreza
rrif - 4.2017, str. 124
Zapošljavanje osoba s invaliditetom i plaćanje naknade u 2017.
rrif - 4.2017, str. 134
Financijski instrumenti s obilježjima kapitala - Gamma pristup
rrif - 4.2017, str. 139
Pošteno oporezivanje i tržišno natjecanje
rrif - 4.2017, str. 142
Izvješće o ostalim kreditnim poslovima s inozemstvom
rrif - 4.2017, str. 145
Promjena oporezivanja samostalne djelatnosti na paušalno oporezivanje
rrif - 4.2017, str. 152
Upravljanje grobljem i pogrebnička djelatnost (II.)
rrif - 4.2017, str. 159
Upravne mjere i postupanje turističkih inspektora kod utvrđenih prekršaja u ugostiteljskoj djelatnosti
rrif - 4.2017, str. 165
Zakonske novosti u pravima nezaposlenih
rrif - 4.2017, str. 174
e-Potvrde iz mirovinskog sustava
rrif - 4.2017, str. 182
Izvanredni otkaz ugovora o radu – prikaz kroz sudsku praksu
rrif - 4.2017, str. 188
Stjecanje nekretnina nakon likvidacije trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
rrif - 4.2017, str. 191
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 4.2017, str. 194
Novi propisi
rrif - 4.2017, str. 202
Stručne informacije
rrif - 4.2017, str. 208