RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Uvodnik: Kamo idemo?

rrif - 5.2017, str. 17

Računovodstveni praktikum – Prihodi na temelju uporabe vlastitih proizvoda, roba i usluga

rrif - 5.2017, str. 21

Računovodstveno i porezno postupanje s darovima (donacijama)

rrif - 5.2017, str. 26

Priznavanje i knjiženje poreza plaćenog u inozemstvu

rrif - 5.2017, str. 30

Nabava vozila za potrebe osobnog prijevoza iz inozemstva

rrif - 5.2017, str. 43

Darivanje političkim strankama

rrif - 5.2017, str. 53

Novčana naknada i depoziti

rrif - 5.2017, str. 60

Usluge i članovi udruge

rrif - 5.2017, str. 63

Zaposlenje kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi

rrif - 5.2017, str. 64

Mogućnost raspodjele osobnog odbitka prema isplatiteljima plaće

rrif - 5.2017, str. 73

Oporezivanje ugostiteljske usluge, usluge smještaja pružene izravno gostu i putem putničke agencije

rrif - 5.2017, str. 81

Obračun PDV-a pri primjeni carinskog postupka 42

rrif - 5.2017, str. 110

Isplata dividenda i udjela u dobitku u tuzemstvu

rrif - 5.2017, str. 120

Isplata dividenda i udjela u dobitku nerezidentima

rrif - 5.2017, str. 127

Financijski instrumenti s obilježjima kapitala – Gamma pristup (II. dio)

rrif - 5.2017, str. 135

Prijenos porezne obveze kod većih vrijednosti

rrif - 5.2017, str. 137

Europski nalog za blokadu računa

rrif - 5.2017, str. 139

Indosiranje mjenice

rrif - 5.2017, str. 144

Izvješćivanje HNB-a

rrif - 5.2017, str. 149

Zapošljavanje na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi

rrif - 5.2017, str. 158

Uvjeti za poslovanje turističke agencije koja pruža usluge putem interneta

rrif - 5.2017, str. 163

Usluge turističkog vodiča, turističkog pratitelja i turističkog animatora

rrif - 5.2017, str. 167

Aktualna pitanja u vezi s godišnjim odmorom

rrif - 5.2017, str. 171

Refleksija propisa o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima na radne odnose

rrif - 5.2017, str. 175

Zdravstvena zaštita radnika tijekom rada u drugoj državi

rrif - 5.2017, str. 178

Izvanredni otkaz ugovora o radu u aktualnoj sudskoj praksi

rrif - 5.2017, str. 185

Unos novčane tražbine u kapital društva

rrif - 5.2017, str. 188

Obveze stranaca kao osnivača d.o.o.-a

rrif - 5.2017, str. 194

Financiranje političkih stranaka

rrif - 5.2017, str. 198

Primitci po osnovi drugog dohotka kod neprofitnih organizacija

rrif - 5.2017, str. 206

Gospodarska kretanja u RH i EU-u

rrif - 5.2017, str. 215

Stručne informacije

rrif - 5.2017, str. 222

Novi propisi

rrif - 5.2017, str. 224
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)