Računovodstvo, revizija i financije 5/2017

Web izdanje 8,99
Računovodstveni praktikum – Prihodi na temelju uporabe vlastitih proizvoda, roba i usluga
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno postupanje s darovima (donacijama)
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Priznavanje i knjiženje poreza plaćenog u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Nabava vozila za potrebe osobnog prijevoza iz inozemstva
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Darivanje političkim strankama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Novčana naknada i depoziti
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Usluge i članovi udruge
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Zaposlenje kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mogućnost raspodjele osobnog odbitka prema isplatiteljima plaće
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Oporezivanje ugostiteljske usluge, usluge smještaja pružene izravno gostu i putem putničke agencije
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Obračun PDV-a pri primjeni carinskog postupka 42
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Isplata dividenda i udjela u dobitku u tuzemstvu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Isplata dividenda i udjela u dobitku nerezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Financijski instrumenti s obilježjima kapitala – Gamma pristup (II. dio)
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.
Prijenos porezne obveze kod većih vrijednosti
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Europski nalog za blokadu računa
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Indosiranje mjenice
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Izvješćivanje HNB-a
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Zapošljavanje na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Uvjeti za poslovanje turističke agencije koja pruža usluge putem interneta
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Usluge turističkog vodiča, turističkog pratitelja i turističkog animatora
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Aktualna pitanja u vezi s godišnjim odmorom
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Refleksija propisa o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima na radne odnose
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Zdravstvena zaštita radnika tijekom rada u drugoj državi
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Izvanredni otkaz ugovora o radu u aktualnoj sudskoj praksi
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Unos novčane tražbine u kapital društva
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Obveze stranaca kao osnivača d.o.o.-a
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Financiranje političkih stranaka
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Primitci po osnovi drugog dohotka kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.