Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 6.2017, str. 15
Poslovanje s mjenicama
rrif - 6.2017, str. 19
Računovodstvo obrnutog pripajanja (matice ovisnom društvu)
rrif - 6.2017, str. 28
Računovodstveno praćenje obračuna proizvodnje po radnom nalogu
rrif - 6.2017, str. 39
Računovodstvo ulaganja u višegodišnje nasade
rrif - 6.2017, str. 47
Konsolidacija financijskih izvješća za 2016. godinu
rrif - 6.2017, str. 55
Odgovornost računovođe zbog pogrešne prognoze vremenske neograničenosti poslovanja u slučaju razloga za stečaj
rrif - 6.2017, str. 74
Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine i primljena jamstva
rrif - 6.2017, str. 81
Rashod dugotrajne nefinancijske imovine
rrif - 6.2017, str. 83
Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
rrif - 6.2017, str. 85
Obračun poreza i doprinosa na neredovito isplaćene plaće
rrif - 6.2017, str. 94
Porezni položaj plaća isplaćenih po sudskoj presudi i izvješćivanje na obrascu JOPPD
rrif - 6.2017, str. 103
Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. svibnja 2017. godine
rrif - 6.2017, str. 117
Promjene u fiskalizaciji u prometu gotovinom od 1. srpnja 2017. godine
rrif - 6.2017, str. 122
Fiskalizacija – podsjetnik za obveznike fiskalizacije
rrif - 6.2017, str. 127
Obračun PDV-a pri isporukama dobara na daljinu
rrif - 6.2017, str. 131
Oporezivanje iznajmljivača stranaca u RH
rrif - 6.2017, str. 139
Porez na cestovna motorna vozila i plovila za 2017. godinu
rrif - 6.2017, str. 154
Porezni položaj dividendi i udjela u dobitku isplaćenih izravno iz inozemstva fizičkim osobama
rrif - 6.2017, str. 161
Prethodni cjenovni sporazumi na području transfernih cijena (primjer iz Slovenije)
rrif - 6.2017, str. 165
Porezi i deficiti
rrif - 6.2017, str. 171
Odnos duga i EBITDA-e kao mjera financijske sposobnosti poduzeća
rrif - 6.2017, str. 173
Prijava tražbina vjerovnika u postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima
rrif - 6.2017, str. 180
Sezonski obrti – obveznici poreza na dohodak
rrif - 6.2017, str. 183
Sezonsko zapošljavanje – aktualnosti i motrište obveznih osiguranja
rrif - 6.2017, str. 193
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
rrif - 6.2017, str. 202
Izvanredni otkaz i rok za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava
rrif - 6.2017, str. 211
Novosti u Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
rrif - 6.2017, str. 215
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 6.2017, str. 218
Novi propisi
rrif - 6.2017, str. 225