Računovodstvo, revizija i financije 6/2017

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Poslovanje s mjenicama
Autori: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Krešimir VUKIĆ , bacc. oec.
Računovodstvo obrnutog pripajanja (matice ovisnom društvu)
Autor: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN
Računovodstveno praćenje obračuna proizvodnje po radnom nalogu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo ulaganja u višegodišnje nasade
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Konsolidacija financijskih izvješća za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Odgovornost računovođe zbog pogrešne prognoze vremenske neograničenosti poslovanja u slučaju razloga za stečaj
Autor: Tatjana GRBAC, dipl. iur.
Darovanje dugotrajne nefinancijske imovine i primljena jamstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Rashod dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Regres i naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Obračun poreza i doprinosa na neredovito isplaćene plaće
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni položaj plaća isplaćenih po sudskoj presudi i izvješćivanje na obrascu JOPPD
Autori: Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.
Dražen OPALIĆ , bacc. oec.
Novosti u Pravilniku o PDV-u od 1. svibnja 2017. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Promjene u fiskalizaciji u prometu gotovinom od 1. srpnja 2017. godine
Autori: Tatjana ROMANČUK , dipl. oec.
Andreja JAKŠIĆ , dipl. oec.
Fiskalizacija – podsjetnik za obveznike fiskalizacije
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun PDV-a pri isporukama dobara na daljinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Oporezivanje iznajmljivača stranaca u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porez na cestovna motorna vozila i plovila za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Porezni položaj dividendi i udjela u dobitku isplaćenih izravno iz inozemstva fizičkim osobama
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prethodni cjenovni sporazumi na području transfernih cijena (primjer iz Slovenije)
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.
Porezi i deficiti
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Odnos duga i EBITDA-e kao mjera financijske sposobnosti poduzeća
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Prijava tražbina vjerovnika u postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sezonski obrti – obveznici poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sezonsko zapošljavanje – aktualnosti i motrište obveznih osiguranja
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Izvanredni otkaz i rok za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Novosti u Zakonu o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.