Računovodstvo, revizija i financije 7/2017

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Odobravanje zajmova fizičkim osobama
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Financijsko i porezno izvještavanje društava u slučaju statusnih promjena, likvidacije i stečaja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Nabava, korištenje i prodaja dostavnih „van“ vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaćanje spomeničke rente u 2017. godini
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Poslovi i kompetencije financijsko-računovodstvenog forenzičara
Autori: Doc. dr. sc. Marijana BARTULOVIĆ
Izv. prof. dr. sc. Ivica FILIPOVIĆ
Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Polugodišnji financijski izvještaj za neprofitne organizacije za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Izaslani radnici prema uredbama Europske unije
Autor: Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.
Porezni položaj plaća izaslanih radnika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Naknada plaće na blagdan i drugi slučajevi obveznog povećanja plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Oporezivanje plaća koje se isplaćuju na temelju izvansudske nagodbe
Autori: Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.
Dražen OPALIĆ , bacc. oec.
Rodiljni i roditeljski dopust i potpore radnika i samozaposlenih roditelja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porez na nekretnine
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima iz trećih zemalja
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Zahtjev za povratom PDV-a podnesen kao ugovor o ustupu ili cesiji
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Trošarinski status alkohola i alkoholnih pića
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Stope PDV-a u Europskoj uniji na dan 1. siječnja 2017. godine
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Računovodstvo poslovnih aktivnosti koje uređuje država
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.
Sprječavanje financijskih prijevara, snižena porezna stopa na elektroničke publikacije
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Predviđanje poslovnog neuspjeha
Autor: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN
Pokazatelji uspješnosti svih poduzetnika u 2016. godini prema djelatnostima
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Produktivnost trgovine na malo
Autor: Doc. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ
Kombiniranje EU-ovih fondova s javno-privatnim partnerstvom
Autor: Dr. sc. Damir Jurčić
Pravni okvir za registraciju i poslovanje u ugostiteljskoj djelatnosti te kod pružanja usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Financiranje vodnoga gospodarstva – vodne naknade
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Sporazumni prestanak ugovora o radu i otkaz (skrivljeno ponašanje radnika)
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Prigodna jednokratna tombola
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – primjena u praksi
Autori: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Ivan PALČIĆ , dipl. iur.
Obveza usklađivanja akta prema ZJN-u 2016
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Obnašanje dužnosti općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.