Računovodstvo, revizija i financije 8/2017

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Troškovi reprezentacije u 2017. godini priznaju se u 50-postotnoj svoti
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo uzgoja peradi i proizvodnje jaja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo ulaganja na tuđoj imovini
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Ulaganje u dionice i poslovne udjele raspoložive za prodaju
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Osnivanje ustanove i revolving kredit
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Depozit i revalorizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Porezni položaj (ne)isplaćene otpremnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Utvrđivanje naknade plaće radnicima za vrijeme bolovanja i rodiljnog dopusta
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun plaće dopunski zaposlenih radnika u sezoni
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Načini isplate primitaka fizičkim osobama
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Podnošenje zahtjeva za izdavanjem obvezujućeg mišljenja
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Nizozemskoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Katalog tuzemnog prijenosa porezne obveze za građevinske usluge
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Obveze jedinica lokalne samouprave tijekom 2017. godine radi uvođenja poreza na nekretnine
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Nekretnina za dvojnu namjenu i odbitak PDV-a
Nekretnine, postrojenja i oprema – postupak prije stavljanja u uporabu
Autori: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Josip Čičak , mag. oec.
Nefinancijsko izvješćivanje, naplata potraživanja i porezno planiranje
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Ugovorne i zatezne kamate od 1. srpnja 2017. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Posebnosti poljoprivrednika u sustavu poreza na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Uvjeti za proizvođače i pružatelje usluga koji obavljaju djelatnost trgovine
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Aktualna pitanja u ugostiteljskoj djelatnosti i kod pružanja usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Dostava odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Novosti u evidencijama radnog vremena mobilnih radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Potraživanja u radnim sporovima za plaće i nadoknade
Autor: Izv. prof. dr. sc. Vatroslav ZOVKO
Radni sporovi u konačnoj fazi postupka
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Posebnosti kod osnivanja d.o.o.-a s jednim članom
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Podobnost prostorija za donošenje skupštinskih odluka
Autor: Tatjana GRBAC, dipl. iur.
Nove Smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru
Autori: Danijela STEPIĆ , univ. spec. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Promjene Zakona o državnim službenicima
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Institut objašnjenja i upotpunjavanja ponuda u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Drugi transnacionalni sastanak u okviru projekta Hi4CSR
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.