Računovodstvo, revizija i financije 9/2017

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Računovodstveno i porezno motrište „prefakturiranih“ troškova
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Amortizacija (povlačenje) poslovnog udjela
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Štete na imovini poduzetnika
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Izbor revizora za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Neosnovano primljeni novac i ulaganje u tuđu imovinu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dugotrajna nefinancijska imovina – darovanje i prijenos
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Treći stup mirovinskog osiguranja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Novi Zakon o osiguranju radničkih tražbina
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak prema novčanom načelu
Autori: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Matija VELAJ , bacc. oec.
Porezni položaj isplaćenih primitaka iz inozemstva
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni položaj trostranih poslova
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Pojednostavljenje kod isporuka dobara u komisiji u druge države članice EU-a
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2016. godine
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Značenje PDV-broja prilikom prijenosa porezne obveze unutar EU-a
Ugovaranje revizijskih angažmana
Autor: Mr. sc. Silvija PRETNAR ABIČIĆ , ovl. rev.
Međunarodna plaćanja i ukidanje selektivne porezne prednosti
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Prikaz bitnih novela Ovršnog zakona iz 2017. godine
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Kapitalno restrukturiranje u predstečajnom postupku
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Privremena obustava obrtničke djelatnosti
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Prikaz novog Zakona o koncesijama
Autor: Doc. dr. sc. Goran VOJKOVIĆ
Prikaz novog pravilnika koji uređuje evidencije radnog vremena
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Trgovac i trgovački ugovor – osnovni pojmovi, podatci i zakonski primjeri
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Stjecanje vlastitih dionica
Autori: Mr. sc. Branko SKERLEV , dipl. iur.
Zvonimir BUZATOVIĆ , mag. iur.
Nesposobnost plaćanja i propuštanje otvaranja stečaja
Promjene u financijskom izvještavanju u sustavu neprofitnog računovodstva
Autor: Katarina NESTEROVIĆ , mag. oec.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.