Računovodstvo, revizija i financije 10/2018

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstveno motrište izrade web-stranice trgovačkog društva
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo proizvodnje cvijeća
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvena pitanja koja postavljaju poduzetnici
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstvo poštene vrijednosti - mit ili neostvarivi ideal
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Odgovori na pitanja iz prakse
Zakup i dugotrajna nefinancijska imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Kupnja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Novosti oko zamjenskog zapošljavanja osoba s invalidnošću
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Prava zaposlenih osoba u vezi s trudnoćom, porodom i roditeljstvom
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Naknada za neiskorišteni godišnji odmor i JOPPD
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Mali porezni obveznici u prometu dobara i usluga (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dohodak od imovine s osnove najma / zakupa nekretnine
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Tino BEGO, dipl. iur.
Isplate umjetnicima nerezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Registriranje hrvatskih poreznih obveznika za potrebe PDV-a u Češkoj
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Zahtjevi za preknjiženjem pogrešno uplaćenih javnih prihoda
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Bitne promjene Smjernica OECD-a za određivanje transfernih cijena
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.
Porezna osnovica za obračun PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Revizija pripajanja i spajanja poduzetnika (II. dio)
Autor: Mr. Bruno BEŠVIR , ovl. rev. i ovl. rač. for.
Paneuropski sustav plaćanja i osiguranje depozita u bankama
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Formiranje cijena u maloprodaji
Autor: Doc. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ
Poslovanje stranom gotovinom
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Poslovanje obrtnika mesara
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Privremeni uvoz
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Komunalni red prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN
„Produljena“ povreda obveza iz radnog odnosa i sudski raskid ugovora o radu te bruto-plaća
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Kupoprodaja s međunarodnim obilježjima (primjena prava i nadležnost)
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.