Računovodstvo, revizija i financije 11/2018

Web izdanje 8,99
Uvodnik - Licenciranje IV.
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo poreza utvrđenih nadzorom
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstvo prodaje putem samoposlužnih uređaja – automata
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja s računovodstvenog i poreznog motrišta
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo otpisa obveza
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Specifičnosti računovodstva komunalnih društava
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveni položaj potraživanja od zaposlenih
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ines NOVAKOVIĆ , mag. oec. i ovl. rač.
GDPR za računovođe
Autori: Tino BEGO, dipl. iur.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Cassa-sconto s motrišta Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz prakse
Revolving kredit i subvencije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Ribolovne dozvole i licencije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Obračun plaće prekograničnih radnika – nerezidenata
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Bolovanje zaposlenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Mali porezni obveznici u prometu dobara i usluga (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Primitci fizičkih osoba po osnovi kamata u tuzemstvu
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Porezni obveznik
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Utvrđivanje činjenica u postupku poreznog nadzora
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec
Porez na revalorizacijsku pričuvu kod prekograničnih spajanja
Korištenje interne revizije prilikom revizije financijskih izvještaja
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Načela objave financijskih izvještaja
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Niži PDV na elektroničke publikacije i prijevare u PDV-u
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
Autor: Maja RADIŠIĆ-ŽUVANIĆ , mag. iur.
Sustav internih transfernih cijena u financijskim institucijama
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.
Bolovanje obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti i izvješće na obrascu PO-SD
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Obračun doprinosa kada se paušalni obrt obavlja kao druga djelatnost
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Obrtnici kao ovlašteni mjenjači
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Carinska skladišta
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN
Prijava na mirovinsko osiguranje zaposlenih osoba
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Izvanredni otkaz ugovora o radu – praktična pitanja
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Aktualna pitanja u vezi s godišnjim odmorima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Zastara i zastarni rokovi
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Pravno motrište pripajanja d.o.o.-a
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Skrivene isplate dobitka i nanošenje štete vjerovnicima
Kako pojačati emocionalnu inteligenciju za bolji uspjeh u poslu
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.