Računovodstvo, revizija i financije 12/2018

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Što donose izmjene poreznih propisa od 1. siječnja 2019. godine
Izmjene i dopune Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Novosti u Zakonu o PDV-u od 1. siječnja 2019. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Novosti u Zakonu o porezu na promet nekretnina
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobitak
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izmjene Općega poreznog zakona
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Novosti u provedbi fiskalizacije u prometu gotovinom
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u uredbama – PPMV i trošarina na cigarete
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Novosti u vezi s plaćanjem naknade za općekorisne funkcije šuma
Autor: Mr. sc. Vlado ĐURAŠIN, dipl. oec.
MSFI 16 – Najmovi
Autori: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo državnih potpora
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Prodaja robe putem internetske trgovine
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo promidžbe i darovanja
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Godišnji popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište rashodovanja imovine
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Kredit i dani predujam
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Kupnja i prodaja poslovnih objekata
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Godišnji obračun poreza iz plaće za 2018. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Naknada plaće na blagdan i drugi dodatci na plaću
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Isplata (ne)oporezive trinaeste plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu u slučaju izaslanstva i službenog puta
Autor: Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Božićnica i ostale nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ulazak u sustav PDV-a 1. siječnja 2019. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Izlazak iz sustava PDV-a 1. siječnja 2019. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obrazac PDV za prosinac 2018. godine – „dohodaši“ i „dobitaši“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Reprogram poreznog duga fizičkih osoba – građana
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Ispravci i nadopuna obrasca INO-DOH
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Stalni poslovni nastan s motrišta oporezivanja PDV-om (I. dio)
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Postupci obavljanja skraćene revizije – uvida
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Stečaj kao druga prilika i dječji doplatak
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Promjena oporezivanja s dohotka na dobitak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijelaz „dohodaša“ u „dobitaša“ i obratno u 2019. godini – obveze s motrišta PDV- a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obavljanje komunalnih djelatnosti od strane privatnih poduzetnika
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN
Rad studenata prema novom Zakonu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Namirenje troškova poslodavcu za prouzročene manjkove
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Zastoj i prekid zastare
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.