Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 3.2018, str. 13
Novosti u vezi s minimalnom plaćom
rrif - 3.2018, str. 17
Novosti u vezi s „administrativnom zabranom“ na plaći
rrif - 3.2018, str. 22
Nabava osobnih automobila iz inozemstva prema novim pravilima
rrif - 3.2018, str. 27
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2017. godinu
rrif - 3.2018, str. 39
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2017. godinu
rrif - 3.2018, str. 48
Predaja godišnjih financijskih izvještaja u FINA-u za 2017. godinu
rrif - 3.2018, str. 64
Izvještaj o novčanim tokovima za 2017. godinu
rrif - 3.2018, str. 73
Izvještaj o promjenama kapitala
rrif - 3.2018, str. 82
Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2017. godinu
rrif - 3.2018, str. 91
Knjigovodstvo odgođenih poreza na dobitak
rrif - 3.2018, str. 107
Smjernice za sastavljanje nefinancijskog izvješća za 2017. godinu
rrif - 3.2018, str. 116
Obračun troškova nastalih na službenom putu u inozemstvu
rrif - 3.2018, str. 123
Neke vodne naknade u proračunskom računovodstvu
rrif - 3.2018, str. 133
Tečajne razlike i koncesijska prava
rrif - 3.2018, str. 135
Jednostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva
rrif - 3.2018, str. 140
Iskazivanje promjena u PK kartici
rrif - 3.2018, str. 150
Neoporezivi primitci u poreznim i radno-pravnim evidencijama
rrif - 3.2018, str. 153
Porezom na promet nekretnina po deklaratornim sudskim odlukama
rrif - 3.2018, str. 161
Novosti u provedbi elektroničkoga poreznog nadzora
rrif - 3.2018, str. 166
Ostvarivanje olakšica poreza na dobitak na potpomognutim područjima i Gradu Vukovaru
rrif - 3.2018, str. 172
Odbitak pretporeza i porezni položaj izuzimanja (I. dio)
rrif - 3.2018, str. 178
Trošarinsko statusna odobrenja
rrif - 3.2018, str. 185
Zahtjevi neovisnosti prema novom Zakonu o reviziji
rrif - 3.2018, str. 199
Fleksibilna pravila PDV-a i zaštita podataka
rrif - 3.2018, str. 206
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za određena trgovačka društva i druge pravne osobe
rrif - 3.2018, str. 208
Kamatni rizik u bankarskom poslovanju
rrif - 3.2018, str. 213
Obveze trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
rrif - 3.2018, str. 218
Nabava osobnih automobila i izdatci uporabe kod „dohodaša“ u 2018. godini
rrif - 3.2018, str. 224
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
rrif - 3.2018, str. 231
Zaprimanje i verifikacija porezne prijave obrtnika na obrascima DOH i DOH-Z za 2017. godinu
rrif - 3.2018, str. 239
Analiza sigurnosti i uspješnosti poslovanja obrtnika „dohodaša“
rrif - 3.2018, str. 246
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 3.2018, str. 254
Novi propisi
rrif - 3.2018, str. 263
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2017. godinu
rrif - 3.2018, str. 0
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S te ministarstva i druga državna tijela
rrif - 3.2018, str. 0
Vijesti iz udruge - ŠRI LANKA
rrif - 3.2018, str. 266
Stručne informacije
rrif - 3.2018, str. 272