Računovodstvo, revizija i financije 3/2018

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Novosti u vezi s minimalnom plaćom
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Novosti u vezi s „administrativnom zabranom“ na plaći
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Lana REP-GARIĆ
Nabava osobnih automobila iz inozemstva prema novim pravilima
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Predaja godišnjih financijskih izvještaja u FINA-u za 2017. godinu
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Izvještaj o novčanim tokovima za 2017. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvještaj o promjenama kapitala
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Knjigovodstvo odgođenih poreza na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Smjernice za sastavljanje nefinancijskog izvješća za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Obračun troškova nastalih na službenom putu u inozemstvu
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Neke vodne naknade u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Tečajne razlike i koncesijska prava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Jednostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Iskazivanje promjena u PK kartici
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Neoporezivi primitci u poreznim i radno-pravnim evidencijama
Autori: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Porezom na promet nekretnina po deklaratornim sudskim odlukama
Autor: Nikolina PRATZER , dipl. iur.
Novosti u provedbi elektroničkoga poreznog nadzora
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Ostvarivanje olakšica poreza na dobitak na potpomognutim područjima i Gradu Vukovaru
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Odbitak pretporeza i porezni položaj izuzimanja (I. dio)
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Trošarinsko statusna odobrenja
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Zahtjevi neovisnosti prema novom Zakonu o reviziji
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Fleksibilna pravila PDV-a i zaštita podataka
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za određena trgovačka društva i druge pravne osobe
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Kamatni rizik u bankarskom poslovanju
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.
Obveze trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.
Nabava osobnih automobila i izdatci uporabe kod „dohodaša“ u 2018. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u obrtničkim zanimanjima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zaprimanje i verifikacija porezne prijave obrtnika na obrascima DOH i DOH-Z za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Analiza sigurnosti i uspješnosti poslovanja obrtnika „dohodaša“
Autori: Izv. prof. dr. sc. Željana ALJINOVIĆ BARAĆ , ovl. rač.
Doc. dr. sc. Slavko ŠODAN , ovl. rač.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Statistička izvješća o javnoj nabavi za 2017. godinu
Autor: Nina ČULINA , dip. iur.
Izjava o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S te ministarstva i druga državna tijela
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.