Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 4.2018, str. 17
Računovodstvo financijskog leasinga osobnih automobila
rrif - 4.2018, str. 21
Računovodstvo povratnog leasinga
rrif - 4.2018, str. 32
Ukidanje odgođene porezne imovine odnosno odgođene porezne obveze
rrif - 4.2018, str. 37
Najčešće pogreške pri popunjavanju GFI-ja
rrif - 4.2018, str. 41
Primjena analitičkih postupaka u financijsko-računovodstvenoj forenzici
rrif - 4.2018, str. 47
Dani depoziti i maloprodaja proizvoda
rrif - 4.2018, str. 51
Otpis potraživanja i udio u dobitku
rrif - 4.2018, str. 55
Isplate učenicima na praksi
rrif - 4.2018, str. 57
Oporezivanje usluga koje su povezane s nekretninama
rrif - 4.2018, str. 65
Porezno motrište uvoza dobara u drugim zemljama članicama EU-a
rrif - 4.2018, str. 75
Novosti u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u 2018. godini
rrif - 4.2018, str. 83
Isplata nerezidentima udjela u dobitku i dividendi
rrif - 4.2018, str. 88
Odbitak pretporeza (II. dio)
rrif - 4.2018, str. 96
Kontrolni postupci u Poreznoj upravi pri zaprimanju obrasca PD za 2017. godinu
rrif - 4.2018, str. 105
MSFI 17 – Ugovori o osiguranju, analiza učinaka
rrif - 4.2018, str. 112
Povrat i sniženja PDV-a te izaslani radnici
rrif - 4.2018, str. 115
Profitabilnost maloprodavača u budućnosti
rrif - 4.2018, str. 117
Što umirovljenici mogu raditi bez obustave isplate mirovine
rrif - 4.2018, str. 124
Devizni sažetak
rrif - 4.2018, str. 134
Neka izvješćivanja o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
rrif - 4.2018, str. 141
Sezonski poslovi u poljoprivredi
rrif - 4.2018, str. 148
Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka
rrif - 4.2018, str. 153
Odgovornost trgovca za nedostatke i ispravnost proizvoda prodanog potrošaču
rrif - 4.2018, str. 159
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
rrif - 4.2018, str. 172
Vraćanje radnika na rad i izvanredni otkaz te ugovor na određeno vrijeme
rrif - 4.2018, str. 178
Slobodan dan za prenatalni pregled
rrif - 4.2018, str. 181
Novosti u Prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu
rrif - 4.2018, str. 184
Pružanje usluga u turizmu od strane udruga, ustanova i drugih neprofitnih organizacija
rrif - 4.2018, str. 191
Oporezivanje dohotka od djelatnosti športaša – hrvatskih rezidenata
rrif - 4.2018, str. 197
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 4.2018, str. 207
Novi propisi
rrif - 4.2018, str. 217
Stručne informacije
rrif - 4.2018, str. 220