Računovodstvo, revizija i financije 4/2018

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo financijskog leasinga osobnih automobila
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Kristina DOMIJAN
Računovodstvo povratnog leasinga
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ukidanje odgođene porezne imovine odnosno odgođene porezne obveze
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Najčešće pogreške pri popunjavanju GFI-ja
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Primjena analitičkih postupaka u financijsko-računovodstvenoj forenzici
Autor: Doc. dr. sc. Marijana BARTULOVIĆ
Dani depoziti i maloprodaja proizvoda
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Otpis potraživanja i udio u dobitku
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Isplate učenicima na praksi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Oporezivanje usluga koje su povezane s nekretninama
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezno motrište uvoza dobara u drugim zemljama članicama EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Novosti u ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u 2018. godini
Autori: Andreja SERTIĆ TOMIČEK , univ. spec. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Isplata nerezidentima udjela u dobitku i dividendi
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Odbitak pretporeza (II. dio)
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Kontrolni postupci u Poreznoj upravi pri zaprimanju obrasca PD za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
MSFI 17 – Ugovori o osiguranju, analiza učinaka
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Povrat i sniženja PDV-a te izaslani radnici
Profitabilnost maloprodavača u budućnosti
Autor: Doc. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ
Što umirovljenici mogu raditi bez obustave isplate mirovine
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Devizni sažetak
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Neka izvješćivanja o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Sezonski poslovi u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Odgovornost trgovca za nedostatke i ispravnost proizvoda prodanog potrošaču
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Vraćanje radnika na rad i izvanredni otkaz te ugovor na određeno vrijeme
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Slobodan dan za prenatalni pregled
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Novosti u Prijedlogu Zakona o komunalnom gospodarstvu
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Pružanje usluga u turizmu od strane udruga, ustanova i drugih neprofitnih organizacija
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Oporezivanje dohotka od djelatnosti športaša – hrvatskih rezidenata
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.