Računovodstvo, revizija i financije 5/2018

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Uporaba vozila za osobni prijevoz za privatne potrebe − utvrđivanje primitka u naravi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Operativni leasing osobnih automobila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo radne odjeće i obuće
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Obračun troškova prehrane sezonskih radnika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo nabave i održavanja postrojenja i opreme
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prihodi prema MSFI-ju 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz prakse
Tečajne razlike i robni zajam
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Darovanje i imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Obračun plaće za radnika na području od posebne državne skrbi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Poticanje zapošljavanja oslobađanjem poslodavca plaćanja doprinosa na plaću
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Bolovanje izaslanih radnika
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dohodak od otuđenja nekretnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Utvrđivanje obveze PDV-a za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Posebni porez na kavu
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Mogućnost sklapanja djelomične porezne nagodbe
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Zatezne kamate za doprinos za II. stup na obrascu JOPPD
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Isporuka i stjecanje dobara unutar Zajednice
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Revidiranje izvještaja integriranoga poslovnog rezultata
Autori: Dr. sc. Dejan MILJENOVIĆ
Prof. dr. sc. Goran KUTNJAK
Promjene računovodstvenih politika
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Oporezivanje porezom na dohodak sezonskih obrta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Prava ispitanika i obveze voditelja obrade osobnih podataka u odnosu na prava ispitanika prema GDPR-u
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Važne novosti za OPG-ove – što donosi Zakon o OPG-u
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Dopunski rad u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Prijava sezonskih radnika u sustav mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Radni odnosi u OPG-u
Autori: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Hana VELAJ, mag. iur.
Oporezivanje dohotka od djelatnosti športaša – nerezidenata i rezidenata iz inozemstva
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.
Praksa u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Stručne informacije