Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 5.2018, str. 21
Uporaba vozila za osobni prijevoz za privatne potrebe − utvrđivanje primitka u naravi
rrif - 5.2018, str. 25
Operativni leasing osobnih automobila
rrif - 5.2018, str. 33
Računovodstvo radne odjeće i obuće
rrif - 5.2018, str. 43
Obračun troškova prehrane sezonskih radnika
rrif - 5.2018, str. 48
Računovodstvo nabave i održavanja postrojenja i opreme
rrif - 5.2018, str. 51
Prihodi prema MSFI-ju 15 – Prihodi na temelju ugovora s kupcima
rrif - 5.2018, str. 57
Odgovori na pitanja iz prakse
rrif - 5.2018, str. 72
Tečajne razlike i robni zajam
rrif - 5.2018, str. 78
Darovanje i imovina
rrif - 5.2018, str. 82
Obračun plaće za radnika na području od posebne državne skrbi
rrif - 5.2018, str. 85
Poticanje zapošljavanja oslobađanjem poslodavca plaćanja doprinosa na plaću
rrif - 5.2018, str. 89
Bolovanje izaslanih radnika
rrif - 5.2018, str. 96
Oslobođenja od plaćanja PDV-a u RH za diplomatska i konzularna predstavništva i druga međunarodna tijela
rrif - 5.2018, str. 100
Dohodak od otuđenja nekretnine
rrif - 5.2018, str. 107
Utvrđivanje obveze PDV-a za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima
rrif - 5.2018, str. 114
Posebni porez na kavu
rrif - 5.2018, str. 129
Mogućnost sklapanja djelomične porezne nagodbe
rrif - 5.2018, str. 141
Zatezne kamate za doprinos za II. stup na obrascu JOPPD
rrif - 5.2018, str. 149
Isporuka i stjecanje dobara unutar Zajednice
rrif - 5.2018, str. 154
Revidiranje izvještaja integriranoga poslovnog rezultata
rrif - 5.2018, str. 162
Promjene računovodstvenih politika
rrif - 5.2018, str. 168
Oporezivanje porezom na dohodak sezonskih obrta
rrif - 5.2018, str. 171
Prava ispitanika i obveze voditelja obrade osobnih podataka u odnosu na prava ispitanika prema GDPR-u
rrif - 5.2018, str. 181
Važne novosti za OPG-ove – što donosi Zakon o OPG-u
rrif - 5.2018, str. 186
Ugovor o putovanju u paket-aranžmanu i ugovor o povezanom putnom aranžmanu
rrif - 5.2018, str. 195
Dopunski rad u sustavu mirovinskog osiguranja
rrif - 5.2018, str. 204
Prijava sezonskih radnika u sustav mirovinskog osiguranja
rrif - 5.2018, str. 213
Radni odnosi u OPG-u
rrif - 5.2018, str. 219
Oporezivanje dohotka od djelatnosti športaša – nerezidenata i rezidenata iz inozemstva
rrif - 5.2018, str. 223
Praksa u sustavu javne nabave
rrif - 5.2018, str. 240
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 5.2018, str. 249
Novi propisi
rrif - 5.2018, str. 256
Stručne informacije
rrif - 5.2018, str. 260