Računovodstvo, revizija i financije 8/2018

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Što donosi novi MSFI 16 – Najmovi kod najmoprimaca
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo nabave i prodaje sredstava dugotrajne imovine s motrišta člana društva
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Prodaja rabljenih dobara u posebnom postupku oporezivanja marže
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo financijske imovine prema Hrvatskim standardima
Autori: Gordana KORBEL
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstveno evidentiranje primljenih potpora iz EU-a za zajedničke projekte
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Dugotrajna nefinancijska imovina – kupnja i zamjena
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Dugotrajna nefinancijska imovina – darivanje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Radnici izaslani na rad u druge države
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza (I. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Upute odbora za PDV (EU) - tumačenje europskih propisa o PDV-u
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Statusne promjene i odbitak pretporeza – (II. dio)
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Zahtjevi za povratom pogrešno uplaćenih javnih prihoda
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Nagrađivanje dionicama i udjelima u trgovačkim društvima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Prijava drugog dohotka ostvarenog iz inozemstva putem portala e-Porezna
Autor: Tomislav NOVOSEL , mag. oec.
Revizija povećanja temeljnog kapitala u stvarima i pravima
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sprječavanje pranja novca i PDV u e-trgovini
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Financijska uspješnost poduzetnika Hrvatske u 2017. godini prema djelatnostima
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Ovrha na novčanim sredstvima prema novom Zakonu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Otpis dugova fizičkim osobama prema novom Zakonu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Ugovorne i zatezne kamate od 1. srpnja 2018. godine
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Incoterms – pariteti isporuke
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ustrojavanje sustava zaštite osobnih podataka u skladu s GDPR-om (I. dio)
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Odgovori na aktualna pitanja o djelatnosti ugostiteljstva i turizma
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Poslovno uvjetovani otkaz u praksi
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Oblici obavljanja rada bez prava na naknadu
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Zdravstveno osiguranje članova obitelji hrvatskih državljana na radu u drugoj državi članici Europske unije
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Aktualnosti brisanja trgovačkog društva iz sudskog registra
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Praksa središnjeg tijela državne uprave za politiku javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Novi granski kolektivni ugovori
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.