Računovodstvo, revizija i financije

E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 9.2018, str. 15
Forenzična detekcija manipulacija i lažnih knjiženja s ciljem smanjenja dobitka i poreza na dobitak
rrif - 9.2018, str. 19
Računovodstveno i porezno motrište prolaznih stavki
rrif - 9.2018, str. 31
Računovodstveno i porezno motrište otpisa dugova fizičkim osobama
rrif - 9.2018, str. 38
Računovodstveno praćenje ugostiteljske djelatnosti (cafe-bar)
rrif - 9.2018, str. 42
Izbor revizora za 2018. godinu
rrif - 9.2018, str. 51
Odgovori na pitanja iz prakse
rrif - 9.2018, str. 57
Aktivirano jamstvo
rrif - 9.2018, str. 61
Pozajmica člana organizacije
rrif - 9.2018, str. 63
Primitci radnika s temelja bonusa
rrif - 9.2018, str. 64
Neoporezive i druge isplate osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
rrif - 9.2018, str. 73
Prijava podataka o utvrđenom stažu osiguranja na tiskanici MPP-1
rrif - 9.2018, str. 78
Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza – primjeri (II. dio)
rrif - 9.2018, str. 84
Dodjela stipendija i potpora za školovanje učenicima i studentima
rrif - 9.2018, str. 95
Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda na alkohol
rrif - 9.2018, str. 103
Nastanak porezne obveze i pravo na odbitak pretporeza kod paušalnih naknada za ugovorene usluge
rrif - 9.2018, str. 113
Kada je fizička osoba rezident neke države
rrif - 9.2018, str. 116
Revizija pripajanja i spajanja poduzetnika (I. dio)
rrif - 9.2018, str. 122
MSFI 17 – Ugovori o osiguranju
rrif - 9.2018, str. 128
Zaštita ulaganja i nova pravila o novčanim fondovima
rrif - 9.2018, str. 130
Ključni indikatori uspješnosti (KPI) ljudskih potencijala
rrif - 9.2018, str. 132
Rodiljni i roditeljski dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
rrif - 9.2018, str. 138
Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu
rrif - 9.2018, str. 145
Ustrojavanje sustava zaštite osobnih podataka u skladu s GDPR-om (II. dio)
rrif - 9.2018, str. 152
Ugovor o djelu s osvrtom na sudsku praksu
rrif - 9.2018, str. 162
Pripajanje društava s osvrtom na sudsku praksu
rrif - 9.2018, str. 169
Problemi upravljanja konfliktima i strategije menadžerske borbe
rrif - 9.2018, str. 173
Fiskalizacija u neprofitnom okruženju
rrif - 9.2018, str. 182
Novi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi
rrif - 9.2018, str. 188
Institut oslanjanja na sposobnost drugih subjekata u sustavu javne nabave
rrif - 9.2018, str. 194
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 9.2018, str. 201
Novi propisi
rrif - 9.2018, str. 210
Stručne informacije
rrif - 9.2018, str. 216