Računovodstvo, revizija i financije 9/2018

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Forenzična detekcija manipulacija i lažnih knjiženja s ciljem smanjenja dobitka i poreza na dobitak
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Računovodstveno i porezno motrište prolaznih stavki
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište otpisa dugova fizičkim osobama
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstveno praćenje ugostiteljske djelatnosti (cafe-bar)
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Izbor revizora za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz prakse
Aktivirano jamstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Pozajmica člana organizacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Primitci radnika s temelja bonusa
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Neoporezive i druge isplate osobama na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Prijava podataka o utvrđenom stažu osiguranja na tiskanici MPP-1
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza – primjeri (II. dio)
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dodjela stipendija i potpora za školovanje učenicima i studentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Oslobođeni korisnik trošarinskih proizvoda na alkohol
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Nastanak porezne obveze i pravo na odbitak pretporeza kod paušalnih naknada za ugovorene usluge
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Kada je fizička osoba rezident neke države
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Revizija pripajanja i spajanja poduzetnika (I. dio)
Autor: Mr. Bruno BEŠVIR , ovl. rev. i ovl. rač. for.
MSFI 17 – Ugovori o osiguranju
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Zaštita ulaganja i nova pravila o novčanim fondovima
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Ključni indikatori uspješnosti (KPI) ljudskih potencijala
Autor: Dr. sc. Dolores PUŠAR BANOVIĆ
Rodiljni i roditeljski dopust obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN
Ustrojavanje sustava zaštite osobnih podataka u skladu s GDPR-om (II. dio)
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Ugovor o djelu s osvrtom na sudsku praksu
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Pripajanje društava s osvrtom na sudsku praksu
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Problemi upravljanja konfliktima i strategije menadžerske borbe
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK
Fiskalizacija u neprofitnom okruženju
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Institut oslanjanja na sposobnost drugih subjekata u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.