Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 11.2019, str. 11
Računovodstvo poslovanja kreditnim karticama
rrif - 11.2019, str. 15
Računovodstveno praćenje pekarske proizvodnje
rrif - 11.2019, str. 24
Računovodstveno praćenje procesnog obračuna proizvodnje
rrif - 11.2019, str. 33
Računovodstvo autotaksi djelatnosti
rrif - 11.2019, str. 39
Operativni lizing po naplaćenim naknadama
rrif - 11.2019, str. 45
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
rrif - 11.2019, str. 49
Aktualna pitanja iz prakse
rrif - 11.2019, str. 57
Ošasna ostavina i razlika valutne klauzule
rrif - 11.2019, str. 66
Maloprodaja i financijska imovina
rrif - 11.2019, str. 68
Naknada za bolovanje na teret poslodavca
rrif - 11.2019, str. 70
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u RH
rrif - 11.2019, str. 77
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja
rrif - 11.2019, str. 83
Ugovaranje zajmova s fizičkim osobama i porezni tretman
rrif - 11.2019, str. 90
Ovršni postupak i otpis dospjeloga poreznog duga zbog nenaplativosti
rrif - 11.2019, str. 99
Dokumentacija o transfernim cijenama na praktičan način
rrif - 11.2019, str. 105
Isplata drugog dohotka nerezidentima
rrif - 11.2019, str. 110
Kontrolirana inozemna društva – novi način priznavanja plaćenog poreza u inozemstvu
rrif - 11.2019, str. 122
Porezni obveznik i posebni postupak oporezivanja malih obveznika
rrif - 11.2019, str. 128
Prava najmoprimca imovine u najmu
rrif - 11.2019, str. 134
Dijelove za kućanske uređaje treba osigurati u roku od 10 godina
rrif - 11.2019, str. 136
Restrukturiranje i predstečaj trgovačkog društva
rrif - 11.2019, str. 137
Novi propis kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja mjenjačkih poslova
rrif - 11.2019, str. 143
Obveza izvješćivanja HNB-a o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima
rrif - 11.2019, str. 145
Način označavanje hrane na tržištu RH
rrif - 11.2019, str. 149
Evidencije radnog vremena menadžera – skraćene evidencije
rrif - 11.2019, str. 158
Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
rrif - 11.2019, str. 162
Prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju prestanka radnog odnosa
rrif - 11.2019, str. 168
Prava manjinskih dioničara (squeeze out)
rrif - 11.2019, str. 170
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 11.2019, str. 174
Novi propisi
rrif - 11.2019, str. 181
Stručne informacije
rrif - 11.2019, str. 190