Računovodstvo, revizija i financije 11/2019

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvo poslovanja kreditnim karticama
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstveno praćenje pekarske proizvodnje
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstveno praćenje procesnog obračuna proizvodnje
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo autotaksi djelatnosti
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Operativni lizing po naplaćenim naknadama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja od kupaca
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Aktualna pitanja iz prakse
Ošasna ostavina i razlika valutne klauzule
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Maloprodaja i financijska imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Naknada za bolovanje na teret poslodavca
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u RH
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ugovaranje zajmova s fizičkim osobama i porezni tretman
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Ovršni postupak i otpis dospjeloga poreznog duga zbog nenaplativosti
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Dokumentacija o transfernim cijenama na praktičan način
Autor: Danuška BOBEK-GOSPODARIČ , univ. dipl. oec.
Isplata drugog dohotka nerezidentima
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Kontrolirana inozemna društva – novi način priznavanja plaćenog poreza u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Porezni obveznik i posebni postupak oporezivanja malih obveznika
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Prava najmoprimca imovine u najmu
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Dijelove za kućanske uređaje treba osigurati u roku od 10 godina
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Restrukturiranje i predstečaj trgovačkog društva
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Novi propis kojim se uređuju uvjeti i način obavljanja mjenjačkih poslova
Autor: Zoran JURAK, dipl. oec.
Obveza izvješćivanja HNB-a o isplatama plaća i drugih naknada nerezidentima
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Način označavanje hrane na tržištu RH
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Evidencije radnog vremena menadžera – skraćene evidencije
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Prava iz zdravstvenog osiguranja u slučaju prestanka radnog odnosa
Autor: Mr. Renata TURČINOV , dipl. iur.
Prava manjinskih dioničara (squeeze out)
Autori: Zvonimir BUZATOVIĆ , mag. iur.
Mr. sc. Branko SKERLEV , dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.