Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 12.2019, str. 13
Porezne novosti u primjeni od 1. siječnja 2020. godine
rrif - 12.2019, str. 20
Neoporezivi primitci radnika u 2019. godini
rrif - 12.2019, str. 37
Računovodstvo promidžbe, reprezentacije i darovanja
rrif - 12.2019, str. 43
Računovodstveno i porezno motrište podjele društva – odvajanje s preuzimanjem
rrif - 12.2019, str. 57
Priznavanje prihoda iz ugovora s kupcem za robu i usluge – MSFI 15
rrif - 12.2019, str. 64
Popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2019. godinu
rrif - 12.2019, str. 69
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
rrif - 12.2019, str. 80
Troškovi na temelju prouzročenih manjkova – kako ih naknaditi
rrif - 12.2019, str. 91
Odluke o dopustivim manjkovima u trgovini i ugostiteljstvu
rrif - 12.2019, str. 94
Naplata potraživanja i prodaja udjela
rrif - 12.2019, str. 98
Pretporez i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
rrif - 12.2019, str. 100
Godišnji obračun poreza iz plaće za 2019. godinu
rrif - 12.2019, str. 102
Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika
rrif - 12.2019, str. 112
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
rrif - 12.2019, str. 115
Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaća
rrif - 12.2019, str. 126
Brexit bez sporazuma o povlačenju iz EU-a – implikacije na PDV
rrif - 12.2019, str. 134
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a
rrif - 12.2019, str. 142
Tko mora ući, a tko može izići iz sustava PDV-a 1. siječnja 2020. godine
rrif - 12.2019, str. 148
Posebnosti sastavljanja Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – „dohodaši“ i „dobitaši“
rrif - 12.2019, str. 158
Ispravak porezne osnovice i odbitak PDV-a kod transakcija vezanih uz financijski lizing – sudska praksa
rrif - 12.2019, str. 174
Obveze revizora prilikom inventure
rrif - 12.2019, str. 182
Procjena rizika prijevara u reviziji prihoda
rrif - 12.2019, str. 188
Vjerno prezentiranje u Koncepcijskom okviru komentara menadžmenta
rrif - 12.2019, str. 193
Prag oslobođenja od PDV-a, porezne oaze i kako privući bogataše
rrif - 12.2019, str. 195
Simulacija zaštite izvoznika od valutnog rizika u RH – 2018./2019. godine
rrif - 12.2019, str. 197
Novosti vezane uz fiskalnu odgovornost kod trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
rrif - 12.2019, str. 209
Promjena oporezivanja – porez na dobitak umjesto poreza na dohodak
rrif - 12.2019, str. 216
Prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2020. godini – obveze s motrišta PDV-a
rrif - 12.2019, str. 222
Paušalno plaćanje poreza i doprinosa samostalnih djelatnosti u 2020. godini
rrif - 12.2019, str. 226
Plaćanje turističke pristojbe za 2020. godinu
rrif - 12.2019, str. 237
Označavanje pojedine kategorije hrane - primjeri
rrif - 12.2019, str. 254
Državne potpore – izbjegavanje nepravilnosti kod davatelja i poduzetnika
rrif - 12.2019, str. 264
Bitne obveze poslodavca iz zaštite na radu
rrif - 12.2019, str. 269
Bitne obveze poslodavca i radno vrijeme
rrif - 12.2019, str. 276
Do 1. siječnja je rok za donošenje Pravilnika o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača)
rrif - 12.2019, str. 279
Preuzimanje duga – pristupanje dugu – preuzimanje ispunjenja
rrif - 12.2019, str. 282
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 12.2019, str. 289
Novi propisi
rrif - 12.2019, str. 296
Stručne informacije
rrif - 12.2019, str. 299