Računovodstvo, revizija i financije 12/2019

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Porezne novosti u primjeni od 1. siječnja 2020. godine
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Neoporezivi primitci radnika u 2019. godini
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Računovodstvo promidžbe, reprezentacije i darovanja
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstveno i porezno motrište podjele društva – odvajanje s preuzimanjem
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Priznavanje prihoda iz ugovora s kupcem za robu i usluge – MSFI 15
Autori: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Popis (inventura) imovine i obveza poduzetnika za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstveno i porezno postupanje s popisnim razlikama
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Troškovi na temelju prouzročenih manjkova – kako ih naknaditi
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Odluke o dopustivim manjkovima u trgovini i ugostiteljstvu
Naplata potraživanja i prodaja udjela
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Pretporez i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Godišnji obračun poreza iz plaće za 2019. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Nagrada za radne rezultate i trinaesta plaća
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Brexit bez sporazuma o povlačenju iz EU-a – implikacije na PDV
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici EU-a
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Tko mora ući, a tko može izići iz sustava PDV-a 1. siječnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Posebnosti sastavljanja Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – „dohodaši“ i „dobitaši“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ispravak porezne osnovice i odbitak PDV-a kod transakcija vezanih uz financijski lizing – sudska praksa
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Obveze revizora prilikom inventure
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Procjena rizika prijevara u reviziji prihoda
Autor: Mr. Bruno BEŠVIR , ovl. rev. i ovl. rač. for.
Vjerno prezentiranje u Koncepcijskom okviru komentara menadžmenta
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Prag oslobođenja od PDV-a, porezne oaze i kako privući bogataše
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Simulacija zaštite izvoznika od valutnog rizika u RH – 2018./2019. godine
Autor: Hrvoje GRUBIŠIĆ , MBA
Novosti vezane uz fiskalnu odgovornost kod trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Promjena oporezivanja – porez na dobitak umjesto poreza na dohodak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijelaz dohodaša u dobitaša i obratno u 2020. godini – obveze s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Paušalno plaćanje poreza i doprinosa samostalnih djelatnosti u 2020. godini
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Plaćanje turističke pristojbe za 2020. godinu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Označavanje pojedine kategorije hrane - primjeri
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Državne potpore – izbjegavanje nepravilnosti kod davatelja i poduzetnika
Autor: Martina ŠTOREK , dipl. iur.
Bitne obveze poslodavca iz zaštite na radu
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Bitne obveze poslodavca i radno vrijeme
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Do 1. siječnja je rok za donošenje Pravilnika o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača)
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Preuzimanje duga – pristupanje dugu – preuzimanje ispunjenja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.