Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 3.2019, str. 13
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu u FINA-u
rrif - 3.2019, str. 17
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2018. godinu
rrif - 3.2019, str. 26
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2018. godinu
rrif - 3.2019, str. 44
Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2018. godinu
rrif - 3.2019, str. 54
Računovodstveno i pravno motrište zajmova
rrif - 3.2019, str. 70
Odgođeni porez na dobitak
rrif - 3.2019, str. 82
Kalkulacija i evidentiranje vrećica u trgovini
rrif - 3.2019, str. 92
Odgovori na pitanja iz prakse
rrif - 3.2019, str. 98
Različite nabave stvari
rrif - 3.2019, str. 103
Pozajmica i donacija
rrif - 3.2019, str. 105
Obračun plaće u nepunom radnom vremenu u 2019. godini
rrif - 3.2019, str. 106
Obračun bolovanja za njegu djeteta
rrif - 3.2019, str. 116
Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave – strancima
rrif - 3.2019, str. 124
Isporuke dobara s montažom s motrišta PDV-a
rrif - 3.2019, str. 133
Povrat dijela plaćene trošarine na dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika
rrif - 3.2019, str. 140
Dostava poreznih akata u postupku poreznog nadzora
rrif - 3.2019, str. 147
Aktualna pitanja o fiskalizaciji u prometu gotovinom
rrif - 3.2019, str. 152
Oporezivanje porezom na promet nekretnina
rrif - 3.2019, str. 157
Poslovi u nizu – pojednostavljenja
rrif - 3.2019, str. 166
Obračun drugog dohotka u odnosu na ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
rrif - 3.2019, str. 176
Revizorske procedure za identificiranje naknadnih događaja
rrif - 3.2019, str. 183
Odlučivanje o porezima i „zlatne putovnice“
rrif - 3.2019, str. 188
Ovrha na naknadi za ugovor o djelu
rrif - 3.2019, str. 190
Fiskalna odgovornost kod nekih trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
rrif - 3.2019, str. 193
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u samostalnim djelatnostima
rrif - 3.2019, str. 197
Sezonski poslovi u poljoprivredi
rrif - 3.2019, str. 203
Ponovno osnivanje i rad Državnog inspektorata
rrif - 3.2019, str. 208
Prekogranična online maloprodaja
rrif - 3.2019, str. 218
Otkaz (ugovora o radu) trudnici
rrif - 3.2019, str. 222
Obvezno osiguranje članova posade broda u međunarodnoj plovidbi u 2019. godini
rrif - 3.2019, str. 226
Kupoprodaja s posebnim pogodbama (I. dio)
rrif - 3.2019, str. 231
Likvidacijska i stečajna masa
rrif - 3.2019, str. 236
Primjena sustava USALI u hotelijerstvu
rrif - 3.2019, str. 241
Izvještavanje o volonterima za 2018. godinu
rrif - 3.2019, str. 246
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 3.2019, str. 249
Novi propisi
rrif - 3.2019, str. 257
Stručne informacije
rrif - 3.2019, str. 261