Računovodstvo, revizija i financije 3/2019

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu u FINA-u
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statistiku za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstveno i pravno motrište zajmova
Autori: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Hana VELAJ, mag. iur.
Odgođeni porez na dobitak
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Kalkulacija i evidentiranje vrećica u trgovini
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz prakse
Različite nabave stvari
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Pozajmica i donacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Obračun plaće u nepunom radnom vremenu u 2019. godini
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun bolovanja za njegu djeteta
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Obvezno osiguranje i obračun naknade članovima uprave – strancima
Autori: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Isporuke dobara s montažom s motrišta PDV-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Povrat dijela plaćene trošarine na dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika
Autor: Zvonimir MARINOVIĆ , dipl. iur.
Dostava poreznih akata u postupku poreznog nadzora
Autor: Mirjana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , univ. spec. oec.
Aktualna pitanja o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Autor: Miroslav ROKSANDIĆ , mag. oec.
Oporezivanje porezom na promet nekretnina
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Poslovi u nizu – pojednostavljenja
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Obračun drugog dohotka u odnosu na ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
Autori: Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Revizorske procedure za identificiranje naknadnih događaja
Autor: Robert BARDAK , mag. oec.
Odlučivanje o porezima i „zlatne putovnice“
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Ovrha na naknadi za ugovor o djelu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Fiskalna odgovornost kod nekih trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak u samostalnim djelatnostima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sezonski poslovi u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ponovno osnivanje i rad Državnog inspektorata
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Prekogranična online maloprodaja
Autor: Doc. dr. sc. Dario DUNKOVIĆ
Otkaz (ugovora o radu) trudnici
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Obvezno osiguranje članova posade broda u međunarodnoj plovidbi u 2019. godini
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Kupoprodaja s posebnim pogodbama (I. dio)
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Likvidacijska i stečajna masa
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Primjena sustava USALI u hotelijerstvu
Autori: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Margareta ĐURIĆ , bacc. oec.
Izvještavanje o volonterima za 2018. godinu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.