Računovodstvo, revizija i financije 4/2019

Web izdanje 8,99
Računovodstveno praćenje dugoročnih obveza
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Obračun poreza po odbitku za naknade pravnim osobama u inozemstvo
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Primjer prikaza odabranih tema društvene kategorije u nefinancijskom izvještaju
Autor: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Godišnji financijski izvještaji obveznika poreza na dobitak – najčešće pogreške pri popunjavanju
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Prijevremeni raskid ugovora o lizingu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Troškovi naknada za gume, baterije, akumulatore i vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Aktualna pitanja iz prakse
Dane pomoći i primljene donacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Porez na dobitak
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Nadoknada za prijevoz na posao i s posla
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Plaća pograničnog radnika – rezidenta RH
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Stjecanje i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH u 2019. godini
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezno motrište izvoza dobara iz drugih zemalja članica EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Prijenos porezne obveze za isporuke betonskog čelika i željeza
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Programske kontrole pri zaprimanju Obrasca PD za 2018. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Isplata dividenda i udjela u dobitku te postupanje s više isplaćenim predujmovima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Pravo odbitka pretporeza – porezni je obveznik brisan iz registra obveznika PDV-a
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Revizija računovodstvenih procjena
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Europska porezna policija
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Praksa u izračunavanju izgubljenog dobitka
Autor: Dr. sc. Branko MAYR
Prekogranični cash-pooling i godišnji izvještaj o kreditnim poslovima
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ
Bolovanje osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Postupanje prilikom povrata robe iz inozemstva
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.
Zaštita gosta u ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Boravak i rad državljana EGP-a u Hrvatskoj
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Radni odnos umirovljenika i prijava na HZMO
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Aktualnosti kod obveznog osiguranja i plaćanja doprinosa za likvidatore
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Kupoprodaja s posebnim pogodbama (II. dio)
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Nagrade sportašima za sportska ostvarenja
Autor: Nataša MUŽDALO , prof.
Neoporezivi primitci sportaša
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Skup u organizaciji Komore poreznih savjetnika München