Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 4.2019, str. 19
Računovodstveno praćenje dugoročnih obveza
rrif - 4.2019, str. 23
Obračun poreza po odbitku za naknade pravnim osobama u inozemstvo
rrif - 4.2019, str. 30
Primjer prikaza odabranih tema društvene kategorije u nefinancijskom izvještaju
rrif - 4.2019, str. 45
Godišnji financijski izvještaji obveznika poreza na dobitak – najčešće pogreške pri popunjavanju
rrif - 4.2019, str. 49
Prijevremeni raskid ugovora o lizingu
rrif - 4.2019, str. 57
Troškovi naknada za gume, baterije, akumulatore i vozila
rrif - 4.2019, str. 62
Aktualna pitanja iz prakse
rrif - 4.2019, str. 73
Dane pomoći i primljene donacije
rrif - 4.2019, str. 82
Porez na dobitak
rrif - 4.2019, str. 83
Nadoknada za prijevoz na posao i s posla
rrif - 4.2019, str. 85
Plaća pograničnog radnika – rezidenta RH
rrif - 4.2019, str. 94
Stjecanje i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH u 2019. godini
rrif - 4.2019, str. 100
Porezno motrište izvoza dobara iz drugih zemalja članica EU-a
rrif - 4.2019, str. 112
Prijenos porezne obveze za isporuke betonskog čelika i željeza
rrif - 4.2019, str. 117
Programske kontrole pri zaprimanju Obrasca PD za 2018. godinu
rrif - 4.2019, str. 121
Isplata dividenda i udjela u dobitku te postupanje s više isplaćenim predujmovima
rrif - 4.2019, str. 128
Pravo odbitka pretporeza – porezni je obveznik brisan iz registra obveznika PDV-a
rrif - 4.2019, str. 139
Revizija računovodstvenih procjena
rrif - 4.2019, str. 143
Europska porezna policija
rrif - 4.2019, str. 149
Praksa u izračunavanju izgubljenog dobitka
rrif - 4.2019, str. 151
Prekogranični cash-pooling i godišnji izvještaj o kreditnim poslovima
rrif - 4.2019, str. 157
Bolovanje osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti
rrif - 4.2019, str. 164
Postupanje prilikom povrata robe iz inozemstva
rrif - 4.2019, str. 170
Zaštita gosta u ugostiteljskoj djelatnosti
rrif - 4.2019, str. 175
Boravak i rad državljana EGP-a u Hrvatskoj
rrif - 4.2019, str. 183
Radni odnos umirovljenika i prijava na HZMO
rrif - 4.2019, str. 192
Aktualnosti kod obveznog osiguranja i plaćanja doprinosa za likvidatore
rrif - 4.2019, str. 201
Kupoprodaja s posebnim pogodbama (II. dio)
rrif - 4.2019, str. 209
Nagrade sportašima za sportska ostvarenja
rrif - 4.2019, str. 214
Neoporezivi primitci sportaša
rrif - 4.2019, str. 218
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 4.2019, str. 224
Novi propisi
rrif - 4.2019, str. 231
Skup u organizaciji Komore poreznih savjetnika München
rrif - 4.2019, str. 236
Stručne informacije
rrif - 4.2019, str. 237