Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 5.2019, str. 19
Obračun poreza po odbitku za plaćanje naknada prema društvima iz EU-a
rrif - 5.2019, str. 23
Računovodstveno praćenje tova junadi
rrif - 5.2019, str. 29
Računovodstvo uzgoja riba
rrif - 5.2019, str. 34
Knjiženje realizacije založnog prava (hipoteke)
rrif - 5.2019, str. 42
Računovodstveni praktikum – uređenje okoliša poslovne zgrade
rrif - 5.2019, str. 46
Obveza javne objave godišnjih financijskih izvještaja za podružnice inozemnih poduzetnika
rrif - 5.2019, str. 50
Aktualna pitanja iz prakse
rrif - 5.2019, str. 52
Komunalna naknada i prodaja dugotrajne nefinancijske imovine
rrif - 5.2019, str. 59
Kupnja knjiga i oročenje viška novca
rrif - 5.2019, str. 60
Isplata plaće po sudskoj presudi i izvansudskoj nagodbi
rrif - 5.2019, str. 62
Isplata jubilarne nagrade
rrif - 5.2019, str. 74
Naknade za bolovanje izaslanih radnika
rrif - 5.2019, str. 82
Rad u dvjema ili u više država članica EU-a i socijalno osiguranje prema uredbama EU-a
rrif - 5.2019, str. 86
Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu
rrif - 5.2019, str. 92
Oporezivanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na OPG-u – iznajmljivači građani RH
rrif - 5.2019, str. 101
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca u RH
rrif - 5.2019, str. 117
Trošarinska izvješća, uplatni računi i visina trošarine za trošarinske proizvode
rrif - 5.2019, str. 131
Poticanje ulaganja u 2019. godini
rrif - 5.2019, str. 142
Dokumentacija o transfernim cijenama
rrif - 5.2019, str. 147
Oporezivanje isplaćenih naknada štete
rrif - 5.2019, str. 153
Izazovi i prilike tehnologije blockchaina u području oporezivanja
rrif - 5.2019, str. 158
Odbitak i povrat PDV-a na temelju ispravljenih računa
rrif - 5.2019, str. 162
Porez na digitalnu promidžbu
rrif - 5.2019, str. 169
Upravljanje kamatnim rizikom kreditnog portfelja
rrif - 5.2019, str. 171
Obračun cijene prikupljanja komunalnog otpada prema načelu „onečišćivač plaća”
rrif - 5.2019, str. 180
Zaštita putnika kod pružanja usluga turističke agencije
rrif - 5.2019, str. 186
Odgovori na pitanja iz područja trgovine
rrif - 5.2019, str. 195
Poljoprivrednici u sustavu mirovinskog osiguranja u 2019. godini
rrif - 5.2019, str. 203
Rad i boravak državljana trećih zemalja u RH
rrif - 5.2019, str. 211
Ostvarenje tražbina u stečajnom postupku
rrif - 5.2019, str. 224
Novi sustav financiranja političkog djelovanja
rrif - 5.2019, str. 229
Jednakovrijednost predmeta nabave
rrif - 5.2019, str. 234
Ekonomski najpovoljnija ponuda za poljoprivredno-prehrambene proizvode i hranu
rrif - 5.2019, str. 238
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 5.2019, str. 241
Novi propisi
rrif - 5.2019, str. 248
Stručne informacije
rrif - 5.2019, str. 252