Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 6.2019, str. 9
Računovodstveno motrište poslovanja uslužnih graditelja
rrif - 6.2019, str. 13
Računovodstvo ulaganja u tuđu imovinu
rrif - 6.2019, str. 20
Konsolidacija financijskih izvješća za 2018. godinu
rrif - 6.2019, str. 26
Prekršaji zbog nepredaje godišnjih financijskih izvještaja
rrif - 6.2019, str. 44
Aktualna pitanja iz prakse
rrif - 6.2019, str. 47
Naplata prihoda i podizanje gotovine
rrif - 6.2019, str. 53
Donos PDV-a i kratkotrajna imovina
rrif - 6.2019, str. 55
Pravo i (ne)isplata otpremnine
rrif - 6.2019, str. 57
Zapošljavanje kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi
rrif - 6.2019, str. 69
Porezno motrište prodaje jednonamjenskih vrijednosnih kupona
rrif - 6.2019, str. 80
Sklapanje upravnog ugovora radi plaćanja poreznog duga na rate
rrif - 6.2019, str. 87
Fiskalizacija u primjeni – pitanja i odgovori
rrif - 6.2019, str. 96
Gubitci i manjkovi trošarinskih proizvoda i proizvoda koji se oporezuju posebnim porezom
rrif - 6.2019, str. 100
Ispravak porezne osnovice PDV-a i odbitka pretporeza radi nemogućnosti naplate
rrif - 6.2019, str. 105
Oporezivanje autorskih honorara
rrif - 6.2019, str. 112
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora
rrif - 6.2019, str. 120
Koristi od članstva u EU-u
rrif - 6.2019, str. 125
Promjene u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
rrif - 6.2019, str. 127
Primitci od državnih potpora kod samostalnih djelatnosti
rrif - 6.2019, str. 131
Odgovori na pitanja iz područja zaštite potrošača
rrif - 6.2019, str. 135
Aktualna pitanja u ugostiteljskoj djelatnosti i kod pružanja usluga u turizmu
rrif - 6.2019, str. 143
Pravo na godišnji odmor
rrif - 6.2019, str. 151
Ugovor o radu i obračun plaće radnika u sezoni
rrif - 6.2019, str. 158
Prikaz bitnih izmjena Zakona o trgovačkim društvima
rrif - 6.2019, str. 171
Odgovornost za obveze trgovačkih društava
rrif - 6.2019, str. 176
Osnivanje turističke agencije
rrif - 6.2019, str. 181
Mjerenje učinka zaposlenika i povezivanje s motivacijom i nagrađivanjem
rrif - 6.2019, str. 188
Nabava osobnih automobila kod neprofitnih pravnih osoba
rrif - 6.2019, str. 193
Novi pravilnici Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
rrif - 6.2019, str. 197
Uvjet ekonomske i financijske sposobnosti u sustavu javne nabave
rrif - 6.2019, str. 201
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 6.2019, str. 209
Novi propisi
rrif - 6.2019, str. 216
Stručne informacije
rrif - 6.2019, str. 219