Računovodstvo, revizija i financije 6/2019

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , zamjenik glavne urednice
Računovodstveno motrište poslovanja uslužnih graditelja
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Računovodstvo ulaganja u tuđu imovinu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Konsolidacija financijskih izvješća za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Prekršaji zbog nepredaje godišnjih financijskih izvještaja
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Aktualna pitanja iz prakse
Naplata prihoda i podizanje gotovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Donos PDV-a i kratkotrajna imovina
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Pravo i (ne)isplata otpremnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Zapošljavanje kod poslodavca sa sjedištem u drugoj državi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezno motrište prodaje jednonamjenskih vrijednosnih kupona
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sklapanje upravnog ugovora radi plaćanja poreznog duga na rate
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Fiskalizacija u primjeni – pitanja i odgovori
Autor: Ružica KRIZMANIĆ , dipl. oec.
Gubitci i manjkovi trošarinskih proizvoda i proizvoda koji se oporezuju posebnim porezom
Autor: Zdravko ADAMOVIĆ , univ. spec. oec.
Ispravak porezne osnovice PDV-a i odbitka pretporeza radi nemogućnosti naplate
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Oporezivanje autorskih honorara
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora
Autor: Dušanka GRBA-JELČIĆ , dipl. oec. i ovl. rev.
Koristi od članstva u EU-u
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Promjene u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Autor: Ante BILUŠ , dipl. iur.
Primitci od državnih potpora kod samostalnih djelatnosti
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Odgovori na pitanja iz područja zaštite potrošača
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Aktualna pitanja u ugostiteljskoj djelatnosti i kod pružanja usluga u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Pravo na godišnji odmor
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ugovor o radu i obračun plaće radnika u sezoni
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Prikaz bitnih izmjena Zakona o trgovačkim društvima
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Odgovornost za obveze trgovačkih društava
Autor: Antonio MAREČIĆ , mag. iur.
Osnivanje turističke agencije
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Mjerenje učinka zaposlenika i povezivanje s motivacijom i nagrađivanjem
Autor: Ivan VIDAS , struč. spec. oec.
Nabava osobnih automobila kod neprofitnih pravnih osoba
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi pravilnici Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
Autor: Maja RADIŠIĆ-ŽUVANIĆ , mag. iur.
Uvjet ekonomske i financijske sposobnosti u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.