Računovodstvo, revizija i financije 7/2019

Web izdanje 8,99
Uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Osnivanje društva s ograničenom odgovornosti prema izmjenama ZTD-a
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Troškovi premija osiguranja
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Nabava i uporaba električnih i hibridnih vozila
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Ugovor i cijene računovodstvenih usluga
Autor: Ivan VIDAS , struč. spec. oec.
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva bez likvidacije
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
U sustavu javne nabave obveza izdavanja eRačuna od 1. srpnja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Aktualna pitanja iz prakse
Darovanje opreme
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Kupnja poslovnog objekta i jamčevni polog
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Polugodišnji financijski izvještaj za 2019. godinu u sustavu neprofitnog računovodstva
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Novi način određivanja inozemnog dohotka rezidenata
Autori: Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Dopunski rad radnika u sezoni
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Porezno motrište prodaje višenamjenskih vrijednosnih kupona
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezno i računovodstveno postupanje s predujmovima za obveznike PDV-a
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Novosti u vezi s oslobođenjem od plaćanja PDV-a pri izvozu dobara
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Porezni položaj isplaćenih umjetničkih honorara iz inozemstva
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dobitak za 2019. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Prodaja, isporuka i nabava loživa ulja
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Primjena Smjernica OECD-a na nematerijalnu imovine u području transfernih cijena
Autor: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , mag. oec, univ spec. oec.
Iznimka od plaćanja PDV-a pri izvozu – dokazna sredstva
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Neobične transakcije u kontekstu revidiranja prijevarnih radnji
Autor: Robert BARDAK , mag. oec. i ACCA
Porezne prijevare, sanacija poduzeća i digitalizacija prijevoza
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Upravljanje kapitalom i poslovanjem u obiteljskim društvima – kodeks upravljanja
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Tatjana GRBAC , dipl. iur., stalni sud. tumač za njemački jezik
Izvješća koja se podnose HNB-u u vezi s deviznim poslovanjem
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Ugostiteljske i turističke usluge u zdravstvenom turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Prava članova uprave za vrijeme korištenja bolovanja i roditeljskih dopusta
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Rad maloljetnika
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ugovor o darovanju – najvažnija motrišta
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Antonija HRUŠKA , mag. iur.
Trgovačko društvo kao osnivač trgovačkog društva
Autori: Tino BEGO, dipl. iur.
Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Izmjene Zakona o sudskom registru
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN
Osobni automobili kod neprofitnih pravnih osoba obveznika PDV-a
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.