Računovodstvo, revizija i financije

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Uvodnik
rrif - 7.2019, str. 7
Osnivanje društva s ograničenom odgovornosti prema izmjenama ZTD-a
rrif - 7.2019, str. 11
Računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza
rrif - 7.2019, str. 20
Troškovi premija osiguranja
rrif - 7.2019, str. 28
Nabava i uporaba električnih i hibridnih vozila
rrif - 7.2019, str. 33
Ugovor i cijene računovodstvenih usluga
rrif - 7.2019, str. 42
Računovodstveno i porezno motrište prestanka društva bez likvidacije
rrif - 7.2019, str. 53
U sustavu javne nabave obveza izdavanja eRačuna od 1. srpnja
rrif - 7.2019, str. 56
Aktualna pitanja iz prakse
rrif - 7.2019, str. 59
Darovanje opreme
rrif - 7.2019, str. 63
Kupnja poslovnog objekta i jamčevni polog
rrif - 7.2019, str. 64
Polugodišnji financijski izvještaj za 2019. godinu u sustavu neprofitnog računovodstva
rrif - 7.2019, str. 65
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
rrif - 7.2019, str. 68
Novi način određivanja inozemnog dohotka rezidenata
rrif - 7.2019, str. 75
Dopunski rad radnika u sezoni
rrif - 7.2019, str. 82
Porezno motrište prodaje višenamjenskih vrijednosnih kupona
rrif - 7.2019, str. 88
Porezno i računovodstveno postupanje s predujmovima za obveznike PDV-a
rrif - 7.2019, str. 95
Novosti u vezi s oslobođenjem od plaćanja PDV-a pri izvozu dobara
rrif - 7.2019, str. 110
Porezni položaj isplaćenih umjetničkih honorara iz inozemstva
rrif - 7.2019, str. 114
Utvrđivanje i izmjena predujma poreza na dobitak za 2019. godinu
rrif - 7.2019, str. 119
Prodaja, isporuka i nabava loživa ulja
rrif - 7.2019, str. 126
Primjena Smjernica OECD-a na nematerijalnu imovine u području transfernih cijena
rrif - 7.2019, str. 133
Iznimka od plaćanja PDV-a pri izvozu – dokazna sredstva
rrif - 7.2019, str. 139
Neobične transakcije u kontekstu revidiranja prijevarnih radnji
rrif - 7.2019, str. 145
Porezne prijevare, sanacija poduzeća i digitalizacija prijevoza
rrif - 7.2019, str. 151
Upravljanje kapitalom i poslovanjem u obiteljskim društvima – kodeks upravljanja
rrif - 7.2019, str. 153
Izvješća koja se podnose HNB-u u vezi s deviznim poslovanjem
rrif - 7.2019, str. 160
Ugostiteljske i turističke usluge u zdravstvenom turizmu
rrif - 7.2019, str. 169
Prava članova uprave za vrijeme korištenja bolovanja i roditeljskih dopusta
rrif - 7.2019, str. 173
Rad maloljetnika
rrif - 7.2019, str. 179
Ugovor o darovanju – najvažnija motrišta
rrif - 7.2019, str. 185
Trgovačko društvo kao osnivač trgovačkog društva
rrif - 7.2019, str. 192
Izmjene Zakona o sudskom registru
rrif - 7.2019, str. 197
Organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti
rrif - 7.2019, str. 200
Osobni automobili kod neprofitnih pravnih osoba obveznika PDV-a
rrif - 7.2019, str. 204
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
rrif - 7.2019, str. 208
Novi propisi
rrif - 7.2019, str. 215
Održan je prvi GRI-jev seminar
rrif - 7.2019, str. 220
Stručne informacije
rrif - 7.2019, str. 221